zalo
Văn Bản Pháp Quy
Số Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
149/2018/NĐ-CP 07/11/2018 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
148/2018/NĐ-CP 24/10/2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 148/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ...
148/2018/NĐ-CP 15/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật Lao động
07/2018/TT-BLĐTBXH 15/09/2018 Thông tư 07/2018/TT-BLĐTBXH" của Bộ Lao động TBXH về việc Hướng dẫn phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP v...
Số: 10/2016/TT-BLĐTBXH 16/06/2016 Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 20/2015/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh Mục thiết bị dạy nghề trọng Điểm cấp độ quốc gia ...
21/2016/QĐ-UBND 01/08/2016 Bãi bỏ một số văn bản do UBND tỉnh Bình Dương ban hành thuộc lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội
38/2013/QH13 16/11/2013 Luật Việc Làm
03/2014/NĐ-CP 13/01/2014 QUY ĐỊNH THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM
Văn bản BHTN 03/10/2013 Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn Bảo hiểm thất nghiệp
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13
Bộ luật lao động 23/06/1994 Bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung năm 2007

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH