PHÓ GIÁM ĐỐC Thị xã Bến Cát

CÔNG TY TNHH BOYUAN VIỆT NAM

 23 Lượt Xem  Ngày Hết Hạn: 16/04/2024


Kinh nghiệm: Trên 5 năm
Chức vụ: Nhà quản lý
Độ tuổi: Không yêu cầu
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Số lượng cần tuyển: 1 nhân viên
Hình thức làm việc: Thỏa thuận
Ngành nghề: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc doanh nghiệp, Phó Tổng giám đốc doanh nghiệp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường đại học lớn và tương đương (chuyên trách)
Địa điểm làm việc: Bình Dương
Mô Tả Công Việc
 • Mô tả công việc:

          Xây dựng chiến lược: Tham mưu cho Ban Lãnh đạo Công ty về chiến lược hoạt động và phát triển trung hạn, dài hạn của Nhà máy và các vấn đề liên quan đến hoạt động của Nhà máy


          Xây dựng kế hoạch:

  *    Lập kế hoạch sản xuất định kỳ hàng tháng/qúy/năm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh từ khâu NVL đầu vào đến kiểm soát chất lượng đầu ra của SP

  *    Xây dựng định mức năng suất, quy trình công nghệ,… cho hoạt động của các bộ phận tại Nhà máy.


          Điều hành, tổ chức thực hiện công việc sản xuất

  – Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình hoạt động của các bộ phận tại Nhà máy, đảm bảo tuân thủ quy trình chất lượng của Công ty, theo các tiêu chuẩn 5S, ISO, HACCP phù hợp với thực tế công việc của Nhà máy
  – Tổ chức xây dựng, chuẩn hóa, thẩm định các quy trình, công cụ hỗ trợ nhằm đảm bảo tính đồng bộ trên toàn hệ thống, giúp quản lý và kiểm soát các hoạt động vận hành đạt hiệu quả cao
  – Tổ chức nghiên cứu, triển khai, giám sát hoạt động cải tiến công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất tại nhà máy và cải tiến quy trình, chất lượng công việc của các bộ phận
  – Chủ động  xây  dựng,  triển  khai và đề  xuất  các  biện pháp nhằm nâng  cao  năng suất, hiệu quả hoạt động của nhà máy. Nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật mới ứng dụng trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

  – Tổ chức kiểm soát, phòng ngừa và quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất
  – Theo dõi, xem xét duy tu bảo trì các thiết bị dây truyền sản xuất, thực hiện các giải pháp để xử lý các vướng mắc trong quá trình sản xuất lắp ráp
  – Quản lý toàn bộ máy móc thiết bị, vật tư, thành phẩm, bán thành phẩm, kho bãi, hàng hóa thuộc phạm vi quản lý nhà máy.

  3;k


  Quản lý, phát triển nhân viên và triển khai công tác đào tạo:

  – Tổ chức sắp xếp cơ cấu nhân sự phù hợp để triển khai kế hoạch, chương trình hoạt động đã được phê duyệt. Hoạch định, dự báo nhu cầu nhân lực của nhà máy
  – Lập chương  trình  làm việc và quản lý liên quan đến đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng được yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
  – Đào tạo, kèm cặp, hướng dẫn nhân viên dưới quyền để nhân viên có đủ kỹ năng, chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển nghề nghiệp
  – Xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo định kỳ nhằm phát triển đội ngũ kế cận, phát huy năng lực hiệu quả làm việc của CBNV
  – Đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên dưới quyền.

  ·         Tài chính

  – Xây dựng ngân sách hoạt động, định mức chi phí của Nhà máy
  – Tổ chức kiểm soát và chịu trách nhiệm về các hoạt động tài chính – kế toán trong phạm vi quản lý.

   

  ·         Đề xuất, báo cáo

  – Cung cấp các báo cáo thống kê đã được phân tích cho Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong hoạt động cân đối và đáp ứng tối đa các nguồn lực
  – Đánh giá kết quả  thực hiện công việc, kế hoạch sản xuất của nhà máy định kỳ theo tháng, quý, năm. Báo cáo công việc cho Ban Giám đốc Công ty định kỳ và đột xuất theo yêu cầu
  – Đưa ra các biện pháp, giúp các đơn vị tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện để thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch hằng tháng, quý và cả năm/

 • Mục đích làm việc: Chưa cập nhật
 • Hợp đồng lao động: Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng
 • Thời gian làm việc: Thỏa thuận
 • Lương Khởi Điểm: Thỏa thuận khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc
 • Trình độ chuyên môn: Cao đẳng -
 • Ngoại ngữ: Tiếng Trung - Tốt, Tiếng Anh - Tốt
 • Tin học: Chưa cập nhật
 • Yêu Cầu Công Việc:

  a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

  c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

  d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

  đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

  e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

  g) Tuyển dụng lao động;

  h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

  i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

 • Kỹ năng: Chưa cập nhật
 • Yêu cầu thêm: Chưa cập nhật

Hình Thức Tuyển Dụng
 • Trực tiếp

Tuyển Dụng Cùng Công Ty
 Thị xã Bến Cát
 Lương thỏa thuận
 Không yêu cầu
có 0 bình luận

Ứng dụng được phát triển và quản lý bởi TTdvvlbd
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ: 0353552426 (NGUYỄN THỊ BÉ BI)
 • Ngày nhận HS: 02/04/2024
 • Ngày Hết Hạn: 16/04/2024
 • Email: maingocvietnguyen@gmail.com
 • Địa Chỉ: 40 đường DDT741, khu phố Phú Hòa, Phường Hòa Lợi, Thị xã Bến Cát, Bình Dương
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Địa Chỉ: 369 Đại Lộ Bình Dương, KP.Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
 • Email: phonggtvlbd@gmail.com
 • Số Điện Thoại: 0274. 3 899 019

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH