CHỦ QUẢN TÀI VỤ Thị Xã Tân Uyên

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ PHÚ NGUYÊN

 33 Lượt Xem  Ngày Hết Hạn: 28/05/2024


Kinh nghiệm: Từ 4 đến 5 năm
Chức vụ: Lao động kỹ thuật
Độ tuổi: Không yêu cầu
Yêu cầu giới tính: Không yêu cầu
Số lượng cần tuyển: 1 nhân viên
Hình thức làm việc: Thỏa thuận
Ngành nghề: Tài chính, kế toán, quản trị hành chính
Địa điểm làm việc: Bình Dương
Mô Tả Công Việc
 • Mô tả công việc:
  1. Xây dựng và thực hiện chiến lược tài chính dài hạn và ngắn hạn của công ty:
     - Phân tích tình hình tài chính, dự báo xu hướng thị trường và xác định các mục tiêu tài chính
     - Xây dựng kế hoạch tài chính, ngân sách và chiến lược đầu tư phù hợp
     - Theo dõi và đánh giá việc thực hiện chiến lược, đề xuất điều chỉnh khi cần thiết

  2. Lập ngân sách hàng năm, theo dõi và phân tích tình hình thực hiện ngân sách:
     - Phối hợp với các bộ phận để lập ngân sách chi tiết cho từng hoạt động
     - Giám sát việc thực hiện ngân sách, phân tích chênh lệch và đưa ra giải pháp khắc phục
     - Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cho Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị

  3. Quản lý dòng tiền, đảm bảo thanh khoản và hiệu quả sử dụng vốn:
     - Lập kế hoạch dòng tiền, dự báo và quản lý dòng tiền hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
     - Tối ưu hóa việc sử dụng vốn, cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra
     - Đảm bảo công ty luôn duy trì đủ tiền mặt và khả năng thanh toán

  4. Giám sát và kiểm soát chi phí, tìm cách cắt giảm chi phí không hiệu quả:
     - Thiết lập hệ thống kiểm soát chi phí, xây dựng định mức chi phí hợp lý
     - Phân tích cơ cấu chi phí, tìm ra những khoản chi phí không hiệu quả và đề xuất biện pháp cắt giảm
     - Thường xuyên rà soát và cập nhật định mức chi phí, đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả

  5. Quản lý các khoản đầu tư, đánh giá và thẩm định các dự án đầu tư mới:
     - Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của các dự án đầu tư
     - Phân tích rủi ro và lợi ích của từng phương án đầu tư, lựa chọn phương án tối ưu
     - Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư, đề xuất điều chỉnh khi cần thiết

  6. Xây dựng và giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro tài chính:
     - Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, xây dựng quy trình và chính sách tài chính
     - Giám sát việc tuân thủ quy trình và chính sách, phát hiện và ngăn chặn gian lận, sai phạm
  - Nhận diện, đánh giá và quản lý các rủi ro tài chính, đề xuất biện pháp phòng ngừa và ứng phó
     7. Chuẩn bị báo cáo tài chính định kỳ và báo cáo quản trị theo yêu cầu:
     - Lập báo cáo tài chính quý, năm và các báo cáo tài chính khác theo quy định
     - Chuẩn bị báo cáo quản trị, cung cấp thông tin và phân tích tài chính cho Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị
     - Đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị

  8. Làm việc với kiểm toán độc lập và cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý:
     - Phối hợp với kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính
     - Cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan đến kiểm toán
     - Làm việc với cơ quan thuế, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn

  9. Tham gia vào các quyết định chiến lược, đưa ra ý kiến và khuyến nghị về tài chính:
     - Tham gia vào việc xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển dài hạn của công ty
     - Đánh giá tác động tài chính của các quyết định chiến lược, đưa ra ý kiến và khuyến nghị
     - Cung cấp thông tin và phân tích tài chính để hỗ trợ việc ra quyết định của Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị

  10. Quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên tài chính, kế toán:
      - Xây dựng cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các nhân viên trong bộ phận tài chính, kế toán
      - Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên, đảm bảo năng lực và hiệu quả làm việc
      - Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên, đề xuất khen thưởng, kỷ luật và thăng tiến


 • Mục đích làm việc: Chưa cập nhật
 • Hợp đồng lao động: Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng
 • Thời gian làm việc: Thỏa thuận
 • Lương Khởi Điểm: 20 - 50 triệu

Yêu Cầu Công Việc
 • Trình độ chuyên môn: Lao động kỹ thuật -
 • Ngoại ngữ: Tiếng Trung - Tốt, Tiếng Anh - Tốt
 • Tin học: Chưa cập nhật
 • Yêu Cầu Công Việc: - Quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động tài chính, kế toán của công ty - Đảm bảo tính minh bạch, chính xác và hiệu quả trong quản lý tài chính - Tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tài chính, tăng lợi nhuận và giá trị của công ty
 • Kỹ năng: Chưa cập nhật
 • Yêu cầu thêm: Chưa cập nhật

Hình Thức Tuyển Dụng
 • Trực tiếp

Tuyển Dụng Cùng Công Ty
 Thị Xã Tân Uyên
 Lương thỏa thuận
 Không yêu cầu
 Thị Xã Tân Uyên
 Lương thỏa thuận
 Không yêu cầu
 Thị Xã Tân Uyên
 Lương thỏa thuận
 Không yêu cầu
 Thị Xã Tân Uyên
 Lương thỏa thuận
 Không yêu cầu
 Thị Xã Tân Uyên
 Lương thỏa thuận
 Không yêu cầu
 Thị Xã Tân Uyên
 Lương thỏa thuận
 Không yêu cầu
có 0 bình luận

Ứng dụng được phát triển và quản lý bởi TTdvvlbd
THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 • Liên hệ: 0866720722 (HSU, SHANG-PING)
 • Ngày nhận HS: 14/05/2024
 • Ngày Hết Hạn: 28/05/2024
 • Email: hrphunguyen2023@gmail.com
 • Địa Chỉ: Khu phố Bình Khánh, Phường Khánh Bình, Xã Khánh Bình, Thị Xã Tân Uyên, Bình Dương
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 • Địa Chỉ: 369 Đại Lộ Bình Dương, KP.Hòa Lân, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương.
 • Email: phonggtvlbd@gmail.com
 • Số Điện Thoại: 0274. 3 899 019

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH