VIỆC LÀM THỜI VỤ MÙA CẬN TẾT

Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương đang tích cực hỗ trợ công tác tuyển dụng lao động thời vụ cho các doanh nghiệp vào dịp tết. Kết nối Doanh nghiệp và người lao động có nhu cầu tìm việc làm thời vụ. Giúp người lao động có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm công việc mới, thu nhập cao.

  admin  /    14/12/2021  /    335  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH