Thông báo về việc Người lao động đăng ký tư vấn giới thiệu việc làm tại Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương kể từ ngày 20/9/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tình Bình Dương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người lao động trong công tác tư vấn giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm thực hiện phương án giao dịch, tiếp nhận thông tin người lao động đăng ký tìm việc làm thông qua các hình thức trực tuyến

  admin  /    20/09/2021  /    301  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH