Thông báo về việc doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương kể từ ngày 20/9/2021

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Trung tâm Dịch vụ việc làm tình Bình Dương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao. Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong công tác tư vấn tuyển dụng, kết nối cung - cầu lao động, Trung tâm thực hiện phương án giao dịch, tiếp nhận thông tin doanh nghiệp thông qua các hình thức trực tuyến

  admin  /    20/09/2021  /    372  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH