TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NGÀNH VẬN HÀNH TRẠM BIẾN ÁP 220kV-500kV

Công ty Truyền tải Điện 4 (PTC4) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động ngành vận hành trạm biến áp 220kV - 500kV... Tải các biểu mẫu đăng ký ở phía dưới

  admin  /    17/03/2021  /    135  / 

Download Đơn đăng ký dự tuyển lao động tại đây: https://drive.google.com/file/d/1HZBjXgUQ_Q0878TLPwk7Ui-c6X1ofKly/view?usp=sharing

Download Sơ yếu lý lịch tại đây : https://drive.google.com/file/d/1pYOEUJiiwe81N9R3Zlo78bvWIzr9Mkjt/view?usp=sharing

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH