TUYỂN DỤNG HIỆU QUẢ NHỜ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT LAO ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM DVVL TỈNH BÌNH DƯƠNG.

Sáng nay, Công ty TNHH MTV gỗ Hoàng Thông tổ chức tiếp nhận nguồn lao động vào làm việc đến từ tỉnh Hà Giang. Lực lượng lao động di cư này vào Bình Dương thông qua chương trình Liên kết lao động giữa Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương và Trung tâm DVVL tỉnh Hà Giang từ đầu năm 2021.

  admin  /    18/03/2021  /    190  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH