TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CHLB ĐỨC - KHÓA 7 ĐỢT 2 2021

Ngày 15/4/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận Công văn số 292/TTLĐNN-TCLD ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc thông báo tuyển chọn ứng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng tại CHLB Đức - Khóa 7 Đợt 2 (năm 2021)....

  admin  /    26/04/2021  /    104  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH