TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG VÀ TRUNG TÂM DVVL CÀ MAU KÝ KẾT GHI NHỚ

Sáng nay, tại Trung tâm DVVL Bình Dương đã diễn ra lễ ký kết Ghi nhớ chia sẻ Thông tin thị trường lao động và kết nối người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 quay lại thị trường lao động giữa Trung tâm DVVL Bình Dương và Trung tâm DVVL Cà Mau. Tham dự buổi lễ ký kết có sự hiện diện của ông Phạm Văn Tuyên – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Bình Dương, ông Huỳnh Văn Lộc – Phó giám đốc Trung tâm DVVL Bình Dương, ông Từ Hoàng Ân – Phó giám đốc Sở LĐTB&XH tỉnh Cà Mau và bà Nguyễn Thanh Thoảng – Giám đốc Trung tâm DVVL Cà Mau.

  admin  /    08/11/2021  /    163  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH