TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG TIẾP TỤC THỰC HIỆN LIÊN KẾT LAO ĐỘNG, THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VỀ VỚI TỈNH NHÀ

Tuyển dụng, tìm kiếm nguồn nhân lực phục vụ sản xuất trong thời điểm hiện nay và cho những tháng sắp tới đang là vấn đề nan giải của nhiều doanh nghiệp. Vấn đề càng trở nên khó hơn đối với những doanh nghiệp đang cần nguồn lao động đã được đào tạo tay nghề....

  admin  /    29/03/2021  /    145  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH