TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG CHIÊU SINH KHÓA HỌC ''NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG''

TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG CHIÊU SINH KHÓA HỌC ''NGƯỜI HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG''

  admin  /    20/04/2020  /    857  / Rất mong quý doanh nghiệp đến tham dự.

Nơi download:

- Mẫu đăng ký tham gia : http://www.vieclambinhduong.vn/Van-Ban

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH