TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH DƯƠNG TƯ VẤN, GIỚI THIỆU, ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO PHẠM NHÂN SẮP MÃN HẠN TÙ TẠI TRẠI GIAM BỐ LÁ

Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương Tuyển dung - Giới thiệu việc làm "miễn phí" Giải quyết chế độ BHTN - Đào tạo nghề "miễn phí" website: vieclambinhduong.vn - Điện thoại: 02743.899.019 - 02743.822.870 - Email: phonggtvlbd@gmail.com

  admin  /    10/06/2024  /    11  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH