TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG GẶP MẶT VÀ TRAO ĐỔI VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRUNG HOA (ĐÀI LOAN) VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH LONG TONG

Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương Tuyển dung - Giới thiệu việc làm "miễn phí" Giải quyết chế độ BHTN - Đào tạo nghề "miễn phí" website: vieclambinhduong.vn - Điện thoại: 02743.899.019 - 02743.822.870 - Email: phonggtvlbd@gmail.com

  admin  /    29/05/2024  /    15  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH