TIN TUYỂN DỤNG VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM NGÀY 01/4/2022

Để bước vào giai đoạn bình thường mới như hiện nay, các doanh nghiệp đang cần rất nhiều lao động để đẩy nhanh tiến độ sản xuất, hoàn thành cho các đơn hàng đang tạm hoãn trong thời gian giãn cách. Ngoài việc tuyển dụng tại công ty, các doanh nghiệp còn nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị tuyển dụng như Trung tâm DVVL tỉnh nhà và tỉnh bạn. Đặc biệt, thị trường lao động hiện nay đang thiếu hụt lao động phổ thông trầm trọng, thì việc liên kết lao động với các tỉnh khác là việc hết sức cần thiết. Hiện tại, Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương đang thực hiện rất tốt công tác này. Muốn đến Bình Dương làm việc người lao động có thể trực tiếp liên lạc với Trung tâm DVVL của tỉnh nhà hoặc Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương để được hỗ trợ một cách tốt nhất. Hoặc vào website để đăng ký thông tin của mình. Doanh nghiệp sẽ liên hệ với các bạn trong thời gian sớm nhất.

  admin  /    04/04/2022  /    293  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH