THÔNG TIN TUYỂN DỤNG JIA BAO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH JIA BAO VIỆT NAM

  admin  /    03/05/2024  /    92  / 


THÔNG TIN CỤ THỂ

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LÒ HƠI: TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN: TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN CHẠY XE NÂNG: TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN KINH DOANH: TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN PHÒNG LÒ SẤY: TẠI ĐÂY

XƯỞNG CẮT: TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY XỐP: TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN KHO: TẠI ĐÂY

NHÂN VIÊN KHUÔN (LẮP RÁP): TẠI ĐÂY


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH