THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG QUÝ I NĂM 2021

Trái ngược với thị trường lao động đầu năm 2020, tình hình thị trường lao động những tháng đầu năm 2021 luôn “nóng” do đang trong cơn “khát” lao động phổ thông. Trong quý I/2021, Trung tâm đã giao dịch với 1.216 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng, trong đó có 581 doanh nghiệp giao dịch trực tuyến và 635 doanh nghiệp đến giao dịch trực tiếp. Nguồn cầu trong quý 1 là 42.144 lao động, trong đó nhu cầu về lao động có chuyên môn kỹ thuật là 9.584 lao động, nhu cầu lao động phổ thông là 32.560 lao động...

  admin  /    05/04/2021  /    123  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH