THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2021

Đầu quý 4/2021, thị trường lao động tại Bình Dương có nhiều chuyển biến tích cực khi số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động theo các phương án đảm bảo an toàn với dịch bệnh trong sản xuất có chiều hướng tăng lên

  admin  /    04/01/2022  /    252  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH