THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN THÔNG TIN TUYỂN DỤNG, TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Kể từ ngày 12/5/2021, Trung tâm tiếp nhận thông tin tuyển dụng của Doanh nghiệp và thông tin người lao động tìm kiếm việc làm

  admin  /    10/05/2021  /    431  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH