THÔNG BÁO KHẨN của Trung Tâm DVVL Bình Dương

Về việc tạm ngưng tất cả các hoạt động giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương kể từ ngày 05/7/2021

  admin  /    04/07/2021  /    999  / 


© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH