THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÍ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI BÌNH DƯƠNG

Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương Tuyển dung - Giới thiệu việc làm "miễn phí" Giải quyết chế độ BHTN - Đào tạo nghề "miễn phí" website: vieclambinhduong.vn - Điện thoại: 02743.899.019 - 02743.822.870 - Email: phonggtvlbd@gmail.com

  admin  /    14/05/2024  /    76  /