TỔ CHỨC TẬP HUẤN DOANH NGHIỆP 2 KHÓA HỌC THÁNG 4

Với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm quản lý vô cùng quý báu với các anh chị đang làm việc tại các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương trân trọng giới thiệu hai khóa học: 1. THIẾT LẬP CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG THÀNH TÍCH KHỐI SẢN XUẤT‘‘ 2. ỨNG DỤNG SOCIAL STYLE TRONG QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ“.

  admin  /    15/03/2021  /    2439  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH