TẬP HUẤN: PHỔ BIẾN MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT, BHTN NĂM 2021

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp hiểu và thực hiện tốt Luật Việc làm và các chính sách về bảo hiểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Doanh nghiệp và Người lao động. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức buổi tập huấn: "Phổ biến một số nội dung mới về chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2021" dành cho: Tổng Giám đốc/Giám đốc Doanh nghiệp; Giám đốc/Trưởng phòng hành chính nhân sự; Đại diện các phòng ban; Đại diện người lao động/Công đoàn thuộc các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN THEO LINK BÊN DƯỚI

  admin  /    22/04/2021  /    125  / 

LINK ĐĂNG KÝ MIỄN PHÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw0xHHtM29bB7vQ7AKxFwRRZ6wHAsMeunGMmWg_keCBe4PUw/viewform

-------------------------------------------------

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH