TẬP HUẤN MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ BHXH, BHTN, BHYT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP.

Sáng ngày 8/5 vừa qua, tại Trung tâm DVVL BD ( Trung tâm) đã diễn ra lớp tập huấn “Một số điểm mới về BHXH, BHTN, BHYT” dành cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình được sự phối hợp giữa Trung tâm cùng BHXH tỉnh Bình Dương, nhằm tạo điều kiện cho Doanh nghiệp gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với chuyên gia nhiều kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực về BHXH, BHTN, BHYT.

  admin  /    14/05/2021  /    127  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH