TƯ VẤN VIỆC LÀM, HỌC NGHỀ CHO LỰC LƯỢNG QUÂN NHÂN HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Ngày 13/01, Trung tâm DVVL Bình Dương kết hợp với Phòng lao động của 5 huyện, thị xã, thành phố Bình Dương, tổ chức lễ chào đón và tư vấn việc làm, học nghề cho khoảng 800 quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

  admin  /    13/01/2022  /    61  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH