TÌNH HÌNH CUNG – CẦU LAO ĐỘNG TẠI KHU VỰC THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Trong bối cảnh doanh nghiệp chưa có nhiều đơn hàng, nhu cầu tuyển dụng lao động không nhiều. Mặt khác, do biến động cung thừa, cầu thiếu đã tạo cơ hội cho doanh nghiệp có nhiều lựa chọn về các tiêu chí xét tuyển như: độ tuổi trẻ, có trình độ, bằng cấp, có kinh nghiệm, tay nghề ...vì thế người lao động không đáp ứng những yếu tố trên sẽ khó tìm việc trong thời điểm này.

  admin  /    27/02/2023  /    179  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH