SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG THĂM HỎI, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 68/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

Nhằm kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn cho các đối tượng bị tác động bởi dịch COVID-19; bắt đầu từ ngày 14/8/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thành lập các tổ công tác đến làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

  admin  /    28/08/2021  /    156  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH