QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI TẠI TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH BÌNH DƯƠNG

Công bố các trang mạng xã hội do Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương thiết lập và quản lý

  admin  /    13/04/2022  /    112  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH