NGƯỜI LAO ĐỘNG MUỐN BIẾT GÌ TỪ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP

Sau khi tỉnh Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khởi động phục hồi sản xuất. Thị trường lao động trên địa bàn tỉnh đang dần ấm lại sau hơn 3 tháng “ngủ yên” do tác động của dịch bệnh Covid-19.

  admin  /    25/11/2021  /    57  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH