NGÀY HỘI VIỆC LÀM LẦN THỨ 18 NĂM 2021 DO TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT TỔ CHỨC

Trường Đại học Thủ Dầu Một trân trọng kính mời Quý cơ quan, doanh nghiệp tham gia "Ngày hội việc làm - lần thứ 18 năm 2021" do trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức.....

  admin  /    16/03/2021  /    316  / 

Download Mẫu phiếu đăng ký tham gia tại đây: https://drive.google.com/file/d/1AWzTjz6ljIf_t-L7jnpF9CzstkaXqO8n/view?usp=sharing

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH