KHÓA HUẤN LUYỆN CIA DÀNH CHO CÁC CHỦ DOANH NGHIỆP

Ngày 18/3 vừa qua Trung tâm DVVL tỉnh Bình Dương phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Khang Minh Phú khai giảng Khóa huấn luyện CIA dành cho các chủ Doanh nghiệp.

  admin  /    10/06/2021  /    95  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH