HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG NĂM 2021

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 8 tháng 1 năm 2022 tại Hội trường Trung tâm DVVL Bình Dương đã tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021

  admin  /    09/01/2022  /    33  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH