HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM NĂM 2022

Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Dương
Tuyển dung - Giới thiệu việc làm "miễn phí"
Giải quyết chế độ BHTN - Đào tạo nghề "miễn phí"
website: vieclambinhduong.vn - Điện thoại: 02743.899.019 - 02743.822.870 - Email: phonggtvlbd@gmail.com

  admin  /    09/01/2023  /    65  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH