GIẢI PHÁP DÀNH CHO LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN VỀ VIỆC LÀM HIỆN NAY

Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện tại đều đang gặp khó khăn trong sản xuất và kế hoạch đơn hàng cho năm sau vẫn chưa có

  admin  /    22/11/2022  /    23  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH