DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 30/08 đến 17/09/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 30/08 đến 17/09/2021(Nộp hs ngày 02/08 đến 18/08)

  admin  /    27/08/2021  /    1178  / 

1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 30/08/2021 (Nộp ngày 02/08/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 31/08/2021 (Nộp ngày 03/08/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 01/09/2021 (Nộp ngày 04/08/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 06/09/2021 (Nộp ngày 05/08/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 07/09/2021 (Nộp ngày 06/08/2021)

6/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 08/09/2021 (Nộp ngày 09/08/2021)

7/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 09/09/2021 (Nộp ngày 10/08/2021)

8/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 10/09/2021 (Nộp ngày 11/08/2021)

9/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 13/09/2021 (Nộp ngày 12/08/2021)

10/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 14/09/2021 (Nộp ngày 13/08/2021)

11/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 15/09/2021 (Nộp ngày 16/08/2021)

12/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 16/09/2021 (Nộp ngày 17/08/2021)

13/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 17/09/2021 (Nộp ngày 18/08/2021)


-    Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.
-    Để xem các ngày khác thì "click vào đây"

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH