DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 23/08 đến 27/08/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 23/08 đến 27/08/2021(Nộp hs ngày 26/07 đến 30/07)

  admin  /    19/08/2021  /    606  / 

1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 23/08/2021 (Nộp ngày 26/07/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 24/08/2021 (Nộp ngày 27/07/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 25/08/2021 (Nộp ngày 28/07/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 26/08/2021 (Nộp ngày 29/07/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 27/08/2021 (Nộp ngày 30/07/2021)


-    Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.
-    Để xem các ngày khác thì "click vào đây"

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH