DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 23 đến 29/06/2021

BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 23/6 đến 29/06/2021(Nộp ngày 26/5 đến 01/06/2021)

  admin  /    11/06/2021  /    718  / 


1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 23/06/2021 (nộp ngày 26/5/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 24/06/2021 (nộp ngày 27/5/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 25/06/2021 (nộp ngày 28/5/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 28/06/2021 (nộp ngày 31/5/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 29/06/2021 (nộp ngày 01/6/2021)


- Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình

-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).

-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH