DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 21/07 đến 28/07/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ từ 21/7 đến 28/07/2021(Nộp ngày 23/06 đến 30/06/2021)

  admin  /    19/07/2021  /    1142  / 1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 21/07/2021 (Nộp ngày 23/06/2021)1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 22/07/2021 (Nộp ngày 24/06/2021)1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 23/07/2021 (Nộp ngày 25/06/2021)1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 26/07/2021 (Nộp ngày 28/06/2021)1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 27/07/2021 (Nộp ngày 29/06/2021)1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 28/07/2021 (Nộp ngày 30/06/2021)
- Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH