DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 16/08 đến 20/08/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 16/08 đến 20/08/2021(nộp hs ngày 19/07-23/07)

  admin  /    14/08/2021  /    581  / 

1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 16/08/2021 (Nộp ngày 19/07/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 17/08/2021 (Nộp ngày 20/07/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 18/08/2021 (Nộp ngày 21/07/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 19/08/2021 (Nộp ngày 22/07/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 20/08/2021 (Nộp ngày 23/07/2021)


-    Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.
-    Để xem các ngày khác thì "click vào đây"

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH