DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 12/07 đến 20/07/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ từ 12/7 đến 20/07/2021(Nộp ngày 14/06 đến 22/06/2021)

  admin  /    30/06/2021  /    749  / 

            1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 12/07/2021 (Nộp ngày 14/06/2021)

            2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 13/07/2021 (Nộp ngày 15/06/2021)

            3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 14/07/2021 (Nộp ngày 16/06/2021)

            4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 15/07/2021 (Nộp ngày 17/06/2021)

            5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 16/07/2021 (Nộp ngày 18/06/2021)

            6/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 19/07/2021 (Nộp ngày 21/06/2021)

            7/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 20/07/2021 (Nộp ngày 22/06/2021)


- Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình

-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).

-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH