DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 09/08 đến 13/08/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 09/08 đến 13/08/2021(nộp hs ngày 12/07-16/07)

  admin  /    08/08/2021  /    914  / 

1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 09/08/2021 (Nộp ngày 12/07/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 10/08/2021 (Nộp ngày 13/07/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 11/08/2021 (Nộp ngày 14/07/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 12/08/2021 (Nộp ngày 15/07/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 13/08/2021 (Nộp ngày 16/07/2021)


  Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.
-    Để xem các ngày khác thì "click vào đây"

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH