DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 02/08 đến 06/08/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ từ 02/08 đến 06/08/2021(Nộp ngày 05/07 đến 09/07/2021)

  admin  /    03/08/2021  /    866  / 


1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 02/08/2021 (Nộp ngày 05/07/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 03/08/2021 (Nộp ngày 06/07/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 04/08/2021 (Nộp ngày 07/07/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 05/08/2021 (Nộp ngày 08/07/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 06/08/2021 (Nộp ngày 09/07/2021)


- Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình
-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).
-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH