DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 15 đến 22/06/2021

BHTN TRẢ KẾT QUẢ Từ 15 đến 22/06/2021(Nộp ngày 18 đến 25/05/2021)

  admin  /    09/06/2021  /    723  / 

1/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 15/06/2021 (nộp ngày 18/5/2021)

2/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 16/06/2021 (nộp ngày 19/5/2021)

3/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 17/06/2021 (nộp ngày 20/5/2021)

4/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 18/06/2021 (nộp ngày 21/5/2021)

5/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 21/06/2021 (nộp ngày 24/5/2021)

6/ DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ngày 22/06/2021 (nộp ngày 25/5/2021)


- Đối chiếu ngày đi nộp hồ sơ để tìm tên mình

-          Khi đi nhận kết quả mang theo: giấy tờ tùy thân có hình (cmnd, thẻ cccd...)+ sổ BHXH (nếu có).

-          Trong 3 ngày, kể từ ngày trả kết quả. Nếu ông/bà không đến nhận kết quả thì hồ sơ sẽ bị hủy.

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH