DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 14/06/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 14/06/2021 (Nộp ngày 17/5/2021)

  admin  /    08/06/2021  /    356  / 

SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ BHTN NGÀY 14/06/2021

 

 

 

STT

Tên lao động

Giới tính

Năm sinh

Địa chỉ

Số CMND

Số BHXH

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả HS

Nơi nhận

1

Nguyễn Văn Phái

Nam

06/01/1961

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280039176

7416273601

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

2

Trần Thị Hoài Minh

Nữ

02/12/1981

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

173218896

7409304458

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

3

Phan Thị Liễu

Nữ

16/06/1982

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351598715

7413152241

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

4

Nguyễn Thị Huyền

Nữ

30/05/1980

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

26180002287

7409028094

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

5

Đoàn Thị Mộng Tuyền

Nữ

26/02/1990

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280952231

7413139082

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

6

Lê Hồng Kiêm

Nữ

08/08/1997

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371768924

7416092007

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

7

Võ Thị Ánh Linh

Nữ

30/11/1993

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352164513

7411316136

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

8

Vũ Thị Vân

Nữ

10/01/1989

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

31189002861

7415097820

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

9

Hạng Thị Hoa

Nữ

01/04/1984

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

271638562

7525203569

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

10

Lý Thị Thủy

Nữ

22/09/1996

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

285501180

7021552748

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

11

Nguyễn Tuyền Phương

Nam

02/03/1979

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

285084156

7411027026

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

12

Lê Văn Tâm Em

Nam

1985

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351634197

7413120589

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

13

Lương Thị May

Nữ

12/12/1994

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

187365295

7414111636

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

14

Trần Thị Hồng

Nữ

16/08/1973

Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281014231

203132869

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

15

Nguyễn Hoàng Lâm

Nam

05/05/1988

Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

25736529

7937298480

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

16

Lê Thị Nhiều

Nữ

01/01/1986

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

331901989

7410332928

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

17

Lê Hữu Hạnh

Nam

1964

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

350838222

7408158503

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

18

Cao Thị Hằng

Nữ

10/09/1988

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

186425189

7913026968

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

19

Nguyễn Đức Ngọc Thư Sinh

Nam

25/03/1986

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280841358

7409146383

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

20

Huỳnh Phúc Minh

Nam

21/10/1997

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

285640575

7423519890

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

21

Trần Hoàng Linh

Nam

1987

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351816702

8923119583

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

22

Nguyễn Công Dứt

Nam

1979

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351339135

7413057821

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

23

Trần Thị Loan

Nữ

08/03/1991

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352103502

7413016515

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

24

Chau Sóc Oanh Rứk Thi

Nam

18/12/1990

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351976332

7415149591

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

25

Lê Ngọc Bích Hạnh

Nữ

10/03/1996

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

241568703

6623887352

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

26

Nguyễn Thị Công Bình

Nữ

07/12/1976

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280608434

7409001790

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

27

Lê Minh Hiển

Nam

28/07/1983

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281291996

7410006330

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

28

Nguyễn Ngọc Hoàng

Nam

28/03/1995

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

230963183

6423334070

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

29

Phan Thanh Giang

Nam

23/10/1987

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

321236238

7410094392

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

30

Phan Thị Như Ý

Nữ

09/02/1994

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

205679672

4921906930

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

31

Nguyễn Thị Tuyết

Nữ

1963

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

285641716

7916266151

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

32

Nguyễn Thị Tiền

Nữ

13/05/1984

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

183373523

7415171776

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

33

Nguyễn Thị Quyên

Nữ

25/11/1986

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

34186001711

7413257014

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

34

Bùi Nguyễn Thanh Nhân

Nam

06/08/1994

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281052415

7416306529

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

35

Nguyễn Thị Bảo Thanh

Nữ

24/12/1992

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281041040

7914001731

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

36

Vũ Đức Huy

Nam

25/10/1990

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

36090005022

7913078051

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

37

Đinh Thị Hoài

Nữ

15/11/1990

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

186685285

7412058790

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

38

Châu Nguyễn Hiệp Hòa

Nam

05/03/1985

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280872551

7414191405

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

39

Bùi Thị Cẩm Linh

Nữ

21/05/1991

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352076005

7413139176

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

40

Trịnh Lâm Thế

Nam

15/03/1996

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

221392136

7416163612

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

41

Nguyễn Thành Sinh

Nam

06/07/1957

Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281033769

9105117436

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

42

Hà Thị Kim Oanh

Nữ

30/01/1992

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

24983409

7415179101

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

43

Lưu Xuân Minh

Nam

29/03/1995

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

241414266

7416149702

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

44

Sẻn Ngọc Liên

Nữ

22/12/2000

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

272737760

7525306662

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

45

Trần Văn Mung

Nam

1983

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

334142620

7911513922

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

46

Đặng Thị Thu Hằng

Nữ

13/04/1991

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

221310867

9716635955

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

47

Trần Nguyễn Thanh Nguyên

Nữ

08/05/1981

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280747811

9101042985

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

48

Lê Thị Nàng

Nữ

1983

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

370914474

7410168277

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

49

Nguyễn Tuấn Vủ

Nam

26/06/1998

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

331811181

7916350553

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

50

Nguyễn Trung Trung

Nam

22/03/1998

Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

241656781

6624300928

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

51

Vũ Thanh Thúy

Nữ

08/08/1995

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281139570

7413115166

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

52

Nguyễn Văn Sỹ

Nam

1998

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

341872311

8724074284

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

53

Mai Thị Sen

Nữ

16/09/1992

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351981280

7412277156

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

54

Trần Bích Thảo

Nữ

24/04/2000

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

372031014

9124174226

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

55

Nguyễn Thanh Lạc

Nam

1987

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

331573386

8621492867

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

56

Bùi Thị Diễm Trang

Nữ

15/02/1986

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281337078

7411085081

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

57

Lê Thị Kim Đỉnh

Nữ

06/10/1993

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

341713313

7412097779

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

58

Trương Minh Tuấn

Nam

1975

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351567799

7914070341

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

59

Trần Thị Huệ

Nữ

25/12/1986

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

42186000198

7411227319

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

60

Phan Văn Nhí

Nam

1996

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341828341

8724062248

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

61

Lê Thị Bích Phượng

Nữ

13/10/1989

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

79189010334

7908515116

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

62

Nguyễn Thị Phan Trinh

Nữ

06/05/2000

Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

25933484

7929403533

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

63

Lý Thị Đa Vi

Nữ

01/01/1993

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365884182

7413178511

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

64

Trương Thị Bích Thủy

Nữ

10/01/1987

Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

331481880

7412020647

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

65

Huỳnh Văn Quí

Nam

01/01/1965

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280366037

9103016656

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

66

Trần Thị Vui

Nữ

20/11/1977

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

182180539

7408153560

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

67

Văn Như Ý

Nữ

25/08/1993

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

341738389

7411260536

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

68

Vương Thị Ngọc Mai

Nữ

23/10/1993

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365971938

9422333266

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

69

Nguyễn Văn Trọng

Nam

1974

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280549930

9100025003

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

70

Trần Thị Cẩm Hồng

Nữ

05/08/1993

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352122053

7414044790

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

71

Đặng Thị Tuyết My

Nữ

25/07/1999

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352525504

8924677663

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

72

Nguyễn Việt Hữu

Nam

31/08/1990

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352112600

7410185973

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

73

Đinh Duy Thắng

Nam

06/10/1987

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280908778

7409033637

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

74

Đặng Ngọc Thạch

Nam

06/06/1988

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280941318

7409157117

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

75

Sơn Thị Gênl

Nữ

07/12/1996

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

334855406

7416203538

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

76

Đoàn Thị Mỹ Tiên

Nữ

10/12/1987

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351888202

7413214139

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

77

Lê Minh Đương

Nam

1990

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

385447855

7411160693

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

78

Trần Phương Lam

Nam

05/05/1993

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

381628264

7414106677

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

79

Đặng Thị Thùy Linh

Nữ

26/01/2000

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352615892

8925394939

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

80

Trịnh Hưng Thương

Nam

10/02/1984

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

211861251

7910227480

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

81

Võ Thị Linh Thương

Nữ

1993

Thị trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

281077409

7411180045

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

82

Phùng Đình Khang

Nam

15/05/2000

Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

371911783

9123313212

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

83

Nguyễn Kim Anh Phúc Huyên

Nữ

03/01/2000

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

372009978

9123337200

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

84

Nguyễn Thị Minh

Nữ

13/04/1985

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

191592262

7412212434

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

85

Nguyễn Tấn Tiền

Nam

25/12/1987

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281397876

7409300556

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

86

Võ Thị Ngọc Châu

Nữ

06/07/1987

Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

321243115

9106114228

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

87

Võ Chí Công

Nam

22/07/1986

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381458538

7414103034

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

88

Nguyễn Thị Quyến

Nữ

1979

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351331639

7408071831

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

89

Phạm Thành Trung

Nam

28/05/1988

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

113337884

7913126837

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

90

Ma Ri Giâm

Nữ

1985

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351693715

7413011430

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

91

Huỳnh Ngọc Như

Nữ

10/05/1996

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

334973836

8416005174

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

92

Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Nữ

19/01/1995

Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước

285415995

7022248898

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

93

Nguyễn Cẩm Huỳnh

Nữ

15/02/2001

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381955767

9622016804

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

94

Lê Thị Hoa

Nữ

10/09/1968

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

273651379

7414025092

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

95

Đặng Văn Lợi

Nam

1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341812715

7415037182

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

96

Nguyễn Thanh Lâm

Nam

1975

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

89075000020

9223147276

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

97

Phạm Văn Thái

Nam

27/02/1977

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

272332621

7524943132

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

98

Phan Thị Ngọc Lệ

Nữ

1966

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

330830428

7410167994

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

99

Cao Thị Nhung

Nữ

1994

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352233100

7413010043

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

100

Đỗ Thị Mận

Nữ

19/08/1993

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

164489834

7411138736

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

101

Phan Thị Ngọc Bích

Nữ

23/09/1989

Xã An Linh, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

280946263

7015012739

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

102

Nguyễn Đăng Khôi

Nam

11/12/1970

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281012507

9199009726

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

103

Nguyễn Văn Giang

Nam

05/10/1991

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

187061534

6413005552

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

104

Trần Thanh Phát

Nam

05/09/1997

Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

352427085

7916141643

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

105

Nguyễn Hữu Thuận

Nam

29/01/1996

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281102635

7415173716

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

106

Hồ Thị Thanh Nga

Nữ

18/04/1972

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351775936

7410230257

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

107

Cao Xuân Manh

Nam

15/09/1986

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

186191916

7412289860

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

108

Trương Thị Ánh Hồng

Nữ

08/12/1994

Phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281058519

7416178060

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

109

Lê Thị Vinh

Nữ

06/10/1991

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

173557709

7410268525

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

110

Châu Văn Tuấn

Nam

01/01/1981

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

370910893

7410285442

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

111

Phan Thị Bích Loan

Nữ

08/10/1998

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352476830

7416279558

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

112

Lê Thành Hiệp

Nam

08/03/1985

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351779170

8925625308

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

113

Lý Trường An

Nam

28/05/1992

Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280976597

7415187054

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

114

Thạch Thị Bích Thủy

Nữ

10/11/2000

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

331900860

8621858338

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

115

Châu Văn Nhân

Nam

21/03/1997

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

363903973

9321787794

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

116

Bùi Văn Hiệp

Nam

25/07/1984

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281409947

205262075

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

117

Trần Văn Vi

Nam

02/07/1988

Xã Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365580663

7412138505

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

118

Dương Kỳ Anh

Nam

20/08/1997

Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

362486826

7413239537

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

119

Đào Tấn Đạt

Nam

12/04/1990

Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

221213772

7413003121

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

120

Nguyễn Tấn Tài

Nam

05/01/1987

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280961474

7411264143

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

121

Trần Thị Kiều Tiên

Nữ

11/07/1995

Xã Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

321526837

8322694474

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

122

Doãn Thị Huế

Nữ

18/01/1991

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

186871604

7410113446

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

123

Võ Thị Châu

Nữ

08/11/1992

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371973667

7414021185

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

124

Nguyễn Thị Yến

Nữ

14/04/1985

Phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

321726338

7413220246

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

125

Nguyễn Thị Hoa

Nữ

03/11/1982

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280780650

7409243022

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

126

Lê Thanh Thảo

Nam

03/02/1986

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

351608199

7910191126

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

127

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

23/05/1998

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

342019705

7021998638

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

128

Nguyễn Văn Chấm

Nam

01/01/1972

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351521177

7413049927

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

129

Ngô Thị Linh

Nữ

01/02/1990

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

241169564

7413190545

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

130

Nguyễn Thanh Sang

Nam

1984

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

385285248

7408101526

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

131

Ngô Quang Phùng

Nam

31/01/1992

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280976907

7422146370

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

132

Võ Minh Tiến

Nam

10/01/1994

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

331758757

8622549941

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

133

Đỗ Thị Thu An

Nữ

1979

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351321938

8925398724

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

134

Nguyễn Tiến Nghị

Nam

01/08/1976

Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281182273

9104110539

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

135

Hồ Sấm Phí

Nam

06/03/1993

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

261267511

6020569480

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

136

Phạm Văn Tân

Nam

09/05/1973

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281039294

9103011754

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

137

Bùi Thị Thu

Nữ

17/02/1970

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280456511

7423633772

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

138

Bùi Thị Kim Huệ

Nữ

1977

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

351184437

8923809925

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

139

Lê Thị Hạnh

Nữ

07/06/1980

Xã An Tây, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

187449387

7411213238

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

140

Nguyễn Thị Thúy Diễm

Nữ

04/04/1987

Thị trấn An Châu, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

351909330

7410066213

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

141

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

1988

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352226220

7410138230

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

142

Âu Hải Sơn Tùng

Nam

19/12/1997

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281138006

7424845085

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

143

Lê Thị Ngọc Thảo

Nữ

26/03/1998

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

341913549

7416131085

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

144

Phan Mỹ Hường

Nữ

15/12/1980

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280713381

9101015594

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

145

Nguyễn Thị Thu Hà

Nữ

16/10/1977

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281123466

7422368634

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

146

Huỳnh Cẩm Tú

Nữ

08/12/1991

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280984473

7413258889

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

147

Lê Anh Đức

Nam

04/04/1995

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

241409224

7916306055

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

148

Phạm Thị Hiền

Nữ

1977

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

385214049

7412322032

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

149

Châu Thị Luân

Nữ

1980

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

385280536

9522055535

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

150

Đoàn Ngọc Hương

Nữ

05/08/1965

Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280831837

7414030584

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

151

Lê Thị Huyền

Nữ

22/05/2000

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

272873049

7526906556

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

152

Nguyễn Văn Tuyến

Nam

01/06/1984

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

36084010517

7915173230

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

153

Nguyễn Thị Bích Thùy

Nữ

1980

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352106583

7416081249

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

154

Nguyễn Thị Thu Vân

Nữ

22/08/1993

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281010301

7016020622

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

155

Trần Nguyên Hiền Khanh

Nữ

25/10/1998

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

215471171

7929504949

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

156

Hoàng Ngọc Bảo

Nam

17/03/1994

Xã Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

187537246

7413216466

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

157

Lê Thị Bích Thủy

Nữ

20/09/1994

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352166923

7413276989

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

158

Võ Thanh Quí

Nam

19/10/1994

Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

312321201

7913041797

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

159

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

02/02/1986

Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280840601

7409184385

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

160

Lê Thị Phương

Nữ

28/08/1995

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

174676007

3816082120

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

161

Đào Đình Luyện

Nam

12/08/1990

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

230769610

6416000211

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

162

Phạm Thị Hậu

Nữ

19/09/1980

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

141921261

9102036220

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

163

Lê Thị Bình

Nữ

13/03/1988

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

38188000931

3821551036

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

164

Trần Thanh Trúc

Nữ

28/01/1993

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280985267

7415152522

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

165

Phạm Thị Mộng Triều

Nữ

18/03/1982

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

311718753

5204004355

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

166

Trần Thị Hòa

Nữ

14/05/1966

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280395615

7411093367

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

167

Lê Đức Thành

Nam

28/12/1973

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281333128

7415117269

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

168

Lê Trần Anh Thư

Nữ

29/04/2002

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371969518

9123941408

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

169

Phạm Thị Hà

Nữ

25/06/1981

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186035631

7412321641

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

170

Hồ Thị Lan

Nữ

02/05/1983

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

26018117

7409019186

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

171

Lê Văn Bình

Nam

05/05/1968

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

31068004595

7913129139

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

172

Nguyễn Xuân Kiên

Nam

23/08/1989

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

230764121

7415004361

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

173

Nguyễn Huy Sơn

Nam

10/10/1983

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

183379025

7410066741

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

174

Danh Minh Đức

Nam

01/01/1983

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371037230

9122364446

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

175

Lê Tiến Linh

Nam

12/04/1997

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187700456

7416111974

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

176

Nguyễn Văn Nguyên

Nam

01/01/1987

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371102092

7416326371

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

177

Dương Thị Thu

Nữ

1982

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381733163

7414095654

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

178

Nguyễn Thành Minh

Nam

01/04/1989

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281362394

7414207158

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

179

Lê Thanh Sơn

Nam

02/10/1979

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

331271014

7912016804

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

180

Trương Thị Mỹ Nhung

Nữ

05/08/1991

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281173505

7411158700

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

181

Phạm Văn Khánh

Nam

20/07/1981

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

271447403

9103016660

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

182

Nguyễn Thanh Tâm

Nam

24/03/1986

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

371209119

7912161723

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

183

Lê Thị Minh Lý

Nữ

10/05/1989

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

215483328

7938474055

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

184

Nguyễn Thị Kết

Nữ

1965

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

320536089

9102067061

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

185

Bùi Thị Hồng

Nữ

1988

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

385453008

9522043881

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

186

Kiều Văn Thái

Nam

25/07/1989

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371364551

7412180785

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

187

Nguyễn Thị Tiến

Nữ

1984

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381444674

7412288874

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

188

Lê Thanh Mỹ

Nữ

14/07/1967

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

250775543

7908498059

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

189

Lê Hữu Quỳnh

Nam

17/04/1990

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186777916

7414175692

17/05/2021

14/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

190

Đặng Thị Thanh Tâm

Nữ

08/02/1986

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương