DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 12/05 - 19/05/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 12/05 - 19/05/2020 Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    28/04/2020  /    1532  / 

HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 12/05/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

CMND

NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THỜI GIAN NHẬN KẾT QUẢ

TÌNH TRẠNG

1

Bùi Thị Toán

Nữ

10-02-93

173963908

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Thảo

Nữ

10-08-95

341741133

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

3

Nguyễn Thị Nhi

Nữ

09-01-93

352183076

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

4

Lê Văn Tùng

Nam

29-07-93

281052385

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

5

Trần Văn Lỷ

Nam

06-05-81

351373852

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

6

Trần Thị Phượng

Nữ

08-12-99

184316360

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

7

Phan Thị Quyền

Nữ

17-02-93

352134162

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

8

Lê Thị Kim Hồng

Nữ

12-06-90

280941480

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

9

Lê Thị Kim Nga

Nữ

01-01-88

351968248

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

10

Trần Thị Liên

Nữ

01-01-92

352017668

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

11

Nguyễn Thị Thắm

Nữ

10-03-93

281010244

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

12

Trần Yến Thanh Vương

Nam

10-01-95

273531148

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

13

Nguyễn Thị Cẩm Ly

Nữ

08-01-87

173225412

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

14

Trần Thị Hạnh

Nữ

06-11-82

280933316

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

15

Võ Văn Chiêu

Nam

01-01-95

381707360

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

16

Trần Quang Nam

Nam

02-11-84

221134707

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

17

Nguyễn Thị Oanh

Nữ

08-05-94

184045456

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

18

Nguyễn Thị Nở

Nữ

10-11-95

291123857

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

19

Vũ Thị Hương

Nữ

18-01-00

3.83E+10

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

20

Lường Thị Lan

Nữ

08-02-79

3.8179E+10

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

21

Nguyễn Phú Em

Nam

01-01-90

212659173

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

22

Phạm Thanh Ngân

Nữ

09-09-99

381881329

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

23

Nguyễn Trung Thành

Nam

03-01-86

50507222

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

24

Phạm Thị Mỹ Hồng

Nữ

02-07-82

331258006

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

25

Mai Văn Miên

Nam

01-01-96

381875682

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

26

Lê Yến Duyên

Nữ

14-01-87

371122419

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

27

Ngô Nhật Sang

Nam

07-08-96

385647774

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

28

Đỗ Quốc Hùng

Nam

06-03-81

280777244

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

29

Lê Thị Hai

Nữ

20-12-82

186394284

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

30

Phạm Thị Hồng Lệ

Nữ

01-01-78

225119776

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

31

Nguyễn Thanh Tuấn

Nam

25-04-96

352310013

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

32

Phan Văn Dưỡng

Nam

20-11-88

280935293

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

33

Nguyễn Thành Lên

Nam

05-02-98

341920102

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

34

Trần Thị Hiến

Nữ

01-01-94

183960510

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

35

Huỳnh Văn Tùng

Nam

03-07-75

351163219

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

36

Đổ Thị Phương Thanh

Nữ

20-05-84

351823894

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

37

Lê Thị Linh

Nữ

03-02-90

186771067

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

38

Nguyễn Thị Hải

Nữ

01-01-89

281323172

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

39

Trương Triều Cầm

Nam

04-12-86

280842129

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

40

Lê Thị Thúy Kiều

Nữ

15-12-89

221252563

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

41

Nguyễn Thị Nhuận

Nữ

24-10-89

351874765

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

42

Phạm Hà Kim Ngân

Nữ

13-03-93

341689078

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

43

Nguyễn Thanh Hải

Nam

04-02-83

205218177

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

44

Huỳnh Thị Kim Hiếu

Nữ

01-01-77

351343999

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

45

Lê Văn Bé Ba

Nam

01-01-70

351440129

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

46

Huỳnh Thị Thảo Lang

Nữ

13-11-90

352078716

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

47

Lê Thị Hải

Nữ

29-10-88

173438025

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

48

Nguyễn Thị Luyện

Nữ

13-01-82

281166886

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

49

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nữ

06-02-97

281092667

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

50

Huỳnh Kim Phượng

Nữ

03-07-72

361867517

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

51

Hoàng Hiếu

Nam

12-07-84

186162593

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

52

Hồ Sỹ Hội

Nam

30-05-92

186906369

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

53

Nguyễn Thị Hải

Nữ

18-02-86

280856854

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

54

Nguyễn Trần Hoàng Minh

Nam

27-06-91

280980390

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

55

Thạch Công

Nam

01-01-76

365211704

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

56

Trần Thị Hồng

Nữ

25-02-97

194616557

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

57

Phan Văn Thông

Nam

01-01-79

281156383

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

58

Lê Thị Kim Ngọc

Nữ

16-03-96

341881392

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

59

Mai Trường Phong

Nam

08-07-85

186376519

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

60

Nguyễn Thụy Thùy Diệu

Nữ

01-01-76

280628002

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

61

Hà Văn Sơn

Nam

06-03-86

172447945

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

62

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nữ

16-05-92

194408675

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

63

Cao Thị Quỳnh

Nữ

25-09-92

281308119

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

64

Nguyễn Thế Tú

Nam

18-11-80

182532853

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

65

Bàn Thị Bền

Nữ

26-09-87

91827968

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

66

Trần Thị Thu Linh

Nữ

08-11-92

312126652

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

67

Nguyễn Trường Trung

Nam

05-04-93

261229013

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

68

Nguyễn Thị Hoài Nhi

Nữ

06-08-93

194511510

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

69

Lưu Thanh Tùng

Nam

01-01-86

365679741

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

70

Huỳnh Tuấn Anh

Nam

12-08-95

352251606

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

71

Huỳnh Văn Sáu

Nam

14-09-58

280351980

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

72

Chau Runl

Nam

01-01-91

351960818

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

73

Diệp Sám Múi

Nữ

06-10-85

271647844

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

74

Nguyễn Thị Thúy Nga

Nữ

27-07-97

281187575

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

75

Phan Hoàng Thật

Nam

01-01-91

371500852

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

76

Nguyễn Thanh Loan

Nữ

26-07-85

2808314168

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

77

Luân Dũng Vũ

Nam

27-10-68

280378879

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

78

Nguyễn Thị Thu Phương

Nữ

02-03-73

33127618

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

79

Trương Thị Y Phương

Nữ

13-08-89

371423283

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

80

Nguyễn Thành Liền

Nam

01-01-85

365594880

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

81

Hồ Thị Diễm Sương

Nữ

27-11-96

341814561

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

82

Nguyễn Thanh Thúy

Nữ

04-10-75

280580351

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

83

Nguyễn Ngọc Trầm

Nữ

14-08-82

280780293

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

84

Tạ Quốc Nhân

Nam

05-09-01

352647979

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

85

Cao Thị Thanh Đào

Nữ

01-01-85

351660460

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

86

Lê Thị Bích Trâm

Nữ

05-04-95

371725427

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

87

Huỳnh Văn Hào

Nam

31-12-83

280839632

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

88

Nguyễn Thị Hiền

Nữ

23-02-88

135332094

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

89

Vũ Diễm Thúy

Nữ

28-09-96

371714527

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

90

Phạm Thị Nhi

Nữ

21-07-97

221438578

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

91

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Nữ

12-07-73

352178495

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

92

Phạm Thị Kim Thanh

Nữ

19-10-99

352609430

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

93

Nguyễn Ngọc Khương

Nam

09-01-89

352036722

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

94

Nguyễn Thị Hương

Nữ

01-01-75

365018841

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

95

Đặng Thành Chung

Nam

05-04-84

3.4084E+10

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

96

Nguyễn Văn Kiên

Nam

07-07-62

280010764

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

97

Đinh Văn Vinh

Nam

25-08-85

186262342

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

98

Nguyễn Văn Nhật

Nam

23-10-90

186957475

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

99

Lê Văn Hiếu

Nam

12-10-89

351924447

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

100

Trương Thanh Hào

Nam

01-01-95

365995860

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

101

Lê Thị Ven

Nữ

04-08-84

342053779

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

102

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Nữ

07-10-90

280973717

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

103

Hà Văn Lượng

Nam

09-09-95

285466574

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

104

Nguyễn Văn Thọ

Nam

20-10-91

173512341

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

105

Nguyễn Duy Phương

Nam

01-01-89

371361305

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

106

Nguyễn Thị Phương Oanh

Nữ

01-06-81

280808179

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Tân Uyên

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

107

Nguyễn Thị Kim Thanh

Nữ

15-01-97

352328802

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Tân Uyên

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

108

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nữ

01-01-96

366134528

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

109

Nguyễn Tấn Hùng

Nam

17/5/1960

280687448

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

110

Lê Thị Hạ Nhu

Nữ

24/10/1998

225818446

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

111

Nguyễn Thị Như Ý

Nữ

01-01-89

341999550

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

112

Châu Thị Kim Nga

Nữ

27/9/1970

280449057

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

113

Đặng Văn Phương

Nam

01-01-72

351241643

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

114

Phạm Thành Chất

Nam

27/11/1991

341531541

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

115

Đặng Thanh Tâm

Nữ

04-03-98

281224851

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

116

Hoàng Văn Tuấn

Nam

30/4/1975

281104298

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

117

Lê Minh Nhật

Nam

19/10/1986

077086001225

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

118

Phan Thị Kim Nguyên

Nữ

15/9/1992

312249639

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

119

Lê Thị Bé Ba

Nữ

01-01-77

351581935

Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ việc làm Dĩ An

từ ngày 12/05/2020 đến ngày 14/05/2020

 

Lưu ý: Khi đi nhận kết quả ông/bà mang theo giấy tờ tùy thân có hình ảnh (giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu)

HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 13/05/2020

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

NGÀY SINH

CMND

NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

THỜI GIAN NHẬN KẾT QUẢ

TÌNH TRẠNG

1

Trương Thảo Nguyên

Nữ

06-02-01

281266168

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

2

Võ Thị Ngọc Oanh

Nữ

14-02-90

351991299

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

3

Nguyễn Thị Bích Thủy

Nữ

10-05-98

352439563

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

THIẾU BẢNG GHI BHTN

Chờ bổ sung

4

Trần Thị Tuyết Lan

Nữ

16-07-88

7408048951

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

5

Trần Văn Trạng

Nam

10-02-93

352261342

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

6

Lê Thanh Tùng

Nam

01-01-80

280724066

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

7

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

14-04-79

370864919

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

8

Nguyễn Thị Xuân Mai

Nữ

11-04-97

281141587

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

9

Trần Chắn Quay

Nam

07-05-85

271782177

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

10

Phạm Thị Ánh Tuyết

Nữ

07-07-00

231352141

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

11

Huỳnh Minh Vàng

Nam

07-01-03

366323769

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

12

Dương Thị Kim Hòa

Nữ

01-01-95

352349700

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

13

Thạch Savene

Nam

01-01-84

334566091

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

14

Trần Văn Thiện

Nam

25-10-93

352204765

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

15

Tô Đồng Miên

Nam

20-05-97

212827342

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

16

Lê Hoàng Linh

Nam

01-01-75

340815553

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

17

Trần Thị Hoa

Nữ

15-10-86

272957247

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

18

Trương Thị Thu Sương

Nữ

01-01-74

371424300

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

19

Hoàng Thị Vân

Nữ

02-09-71

181908453

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

20

Bùi Thị Quỳnh Trang

Nữ

23-06-95

281076083

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

21

Phạm Đức Tuấn

Nam

01-01-70

280971966

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

22

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Nữ

01-01-74

341317528

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

23

Nguyễn Thị Út Mê

Nữ

01-07-99

221471779

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

24

Hoàng Văn Mức

Nam

19-08-83

60787657

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

THIẾU BẢNG GHI BHTN

Chờ bổ sung

25

Trần Thị Thơ

Nữ

04-08-92

341599988

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

26

Nguyễn Thị Hồng Nga

Nữ

20-07-94

272328022

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

27

Nguyễn Quang Khoan

Nam

02-02-85

183492735

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

THIẾU BẢNG GHI BHTN

Chờ bổ sung

28

Đặng Quang Công

Nam

19-04-00

184354202

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

29

Nguyễn Công Thành

Nam

01-01-84

301184002

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

30

Nguyễn Đăng Khoa

Nam

15-07-75

371796726

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

31

Nguyễn Văn Châu

Nam

21-04-93

352286030

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

32

Nguyễn Thanh Phong

Nam

01-01-86

341370453

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

33

Nguyễn Văn Tùng

Nam

09-10-95

352195170

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

34

Võ Mai Trinh

Nữ

10-04-95

281133949

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

35

Trần Thị Lanh

Nữ

06-11-74

281093568

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

36

Đỗ Văn Út

Nam

01-01-76

340870427

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

37

Trần Ngọc Tuấn

Nam

20-03-95

245291064

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

38

Nguyễn Tiến Việt

Nam

26-11-96

184129035

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

39

Phan Minh Hà

Nam

01-01-61

264016799

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

40

Phạm Văn Đoàn

Nam

12-10-88

172631214

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

CHỐT SỔ BHXH SAI

Chờ bổ sung

41

Nguyễn Thị Lan Hương

Nữ

16-02-85

183430543

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

42

Lý Kim Lan

Nữ

17-04-85

280819249

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

THIẾU BẢNG GHI BHTN; KHÔNG KÝ TÊN TRÊN QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC

Chờ bổ sung

43

Nguyễn Thành Duy

Nam

13-09-95

281116732

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

44

Phan Văn Thiện

Nam

01-01-96

352285808

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

45

Nguyễn Thanh Tuyền

Nữ

01-01-87

365543037

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

46

Nguyễn Thị Thùy Dung

Nữ

27-07-89

7.9189E+10

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

47

Thạch Thị Sà Thiêng

Nữ

01-01-85

365478758

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

48

Danh Phung

Nam

01-01-70

7414032669

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

49

Dương Bảo Long

Nam

28-11-96

352265090

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

50

Lê Thị Mỹ Tú

Nữ

15-09-94

363750930

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

51

Nguyễn Thị Kim Anh

Nữ

27-09-95

285615902

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

52

Nguyễn Văn Lá

Nam

26-08-92

341698326

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

53

Lê Văn Hoàng

Nam

01-01-86

371011414

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

54

Trần Thị Trúc

Nữ

01-01-87

381816792

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

TỪ NGÀY 13/5/2020 ĐẾN NGÀY 15/5/2020

 

55

Lê Thị Giang

Nữ

12-04-90

272787191

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

TỪ NGÀY 13/5/2020 ĐẾN NGÀY 15/5/2020

 

56

Đàm Thị Ngọc Dung

Nữ

03-11-98

352393546

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

57

Trần Vũ Linh

Nam

23-01-88

351749686

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

58

Trần Duy Khanh

Nam

01-01-83

351453974

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

59

Lê Quang Nu

Nam

01-01-90

341518834

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

60

Trần Thanh Tuấn

Nữ

23-03-90

352037887

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG; SAI NGÀY SINH TRÊN QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC

Chờ bổ sung

61

Nguyễn Thị Hoài

Nữ

01-01-95

281052922

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

62

Võ Thị Hường

Nữ

11-09-89

352010935

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

63

Phạm Bích Tuyền

Nữ

26-09-95

371626994

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

64

Thái Nhựt Tâm

Nam

12-03-94

352264142

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

65

Lê Minh Tiến

Nam

09-07-95

184088362

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

66

Đinh Văn Huy

Nam

02-03-98

341718303

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

67

Lê Thị Bích Loan

Nữ

01-01-78

365370740

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

68

Trịnh Tấn Mỹ

Nam

01-01-86

351882497

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

69

Trần Minh Hội

Nam

24-05-91

230757893

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

70

Đặng Thị Kim Thi

Nữ

08-07-89

351896340

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

71

Trần Văn Tuấn

Nam

19-08-84

371186470

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

72

NguyễN Thị Xuân Đài

Nữ

25-06-86

341341309

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

73

Nguyễn Thị Quỳnh Như

Nữ

11-11-98

352548081

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

74

Huỳnh Văn Phương

Nam

01-01-81

334904165

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG; THIẾU BẢNG GHI ĐÓNG BHXH

Chờ bổ sung

75

Nguyễn Thị Kim Thiêu

Nữ

08-04-84

351525190

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

76

Nguyễn Trung Hiếu

Nam

02-12-97

352480530

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

77

Trần Văn Phước

Nam

01-01-84

341251269

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

78

Dương Nguyễn Như Ý

Nữ

08-12-95

285457352

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

79

La Thị Chắn

Nữ

01-09-90

101086241

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG GHI TÊN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

80

Trần Minh Huệ

Nữ

14-08-81

162345388

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

81

Lê Thị Hương

Nữ

20-06-96

251008775

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

82

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nữ

03-06-00

281210579

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

83

Trần Kim Huệ

Nữ

01-01-91

352243232

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

84

Danh Điệp

Nam

01-01-90

371509885

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

85

Nguyễn Thị Thu Hương

Nữ

01-01-81

280766651

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

86

Mai Thị Huyền Chung

Nữ

02-09-88

215018807

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

87

Nguyễn Thị Thắm

Nữ

01-01-80

351345001

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

88

Nguyễn Vũ Hải Thanh

Nam

01-01-82

7.9082E+10

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

89

Nguyễn Thị Thu Trâm

Nữ

25-10-91

281366686

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

90

Lê Thanh Điền

Nam

24-06-85

341233022

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

91

Nguyễn Kiều Chơn

Nữ

01-09-91

34153212

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

92

Kim Ba Nha

Nam

01-01-71

334688674

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

93

Nguyễn Hữu Thoại

Nam

01-01-78

365054022

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

94

Hồ Thị Út Mười

Nữ

01-01-76

365451586

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

95

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nam

05-03-96

366116940

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

96

Lê Thị Hương

Nữ

04-03-91

173618611

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

97

Nguyễn Văn Hậu

Nam

24-11-93

352080753

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

98

Bùi Thị Vọng

Nữ

02-08-96

174837467

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

99

Nguyễn Thanh Long

Nam

09-03-98

371811560

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

100

Nguyễn Duy Sơn

Nam

01-08-91

241090996

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

101

Trần Quí Tâm

Nam

17-03-79

280676762

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

102

Doãn Thị Tình

Nữ

27-11-72

173222093

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

103

Trịnh Văn Khanh

Nam

19-04-99

363999707

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

104

Bạch Thị Thương

Nữ

13-05-93

183873593

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

105

Nguyễn Tấn Trung

Nam

24-10-74

281062318

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

KHÔNG CÓ SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Chờ bổ sung

106

Phạm Thị Ngọc Châu

Nữ

04-02-96

281130415

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

107

Lê Thị Thùy Trang

Nữ

31-12-97

174829876

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

108

Thị Kim Anh

Nữ

15-07-92

371719310

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

109

Nguyễn Ngọc Vĩnh

Nam

05-10-85

280845251

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

110

Thượng Hoài Phong

Nam

02-06-91

285225636

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

111

Huỳnh Thị Liễu

Nữ

01-01-83

351490252

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

112

Quang Phước Tài

Nam

01-01-97

341812020

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương

Từ ngày 13/05/2020 đến  ngày 15/05/2020

 

113