DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 10/06/2021

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 10/06/2021 (Nộp ngày 13/05/2021)

  admin  /    08/06/2021  /    286  / 

SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ BHTN NGÀY 10/06/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Tên lao động

Năm sinh

Địa chỉ

Số CMND

Số BHXH

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả HS

Nơi nhận

1

Lê Đăng Tăng

23/01/1995

Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

184160853

9718635848

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

2

Đặng Thị Tâm

13/02/1984

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

245396321

6721116997

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

3

Trịnh Thị Thu

04/02/1976

thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

164532920

7409240730

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

4

Lê Thị Bích Đào

09/05/1976

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280597714

4396032327

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

5

Nguyễn Thanh Hùng

27/11/1987

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351845546

7414106262

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

6

Cao Mỹ Lệ

10/06/1962

Phường Chánh Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281283412

9101009062

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

7

Neàng Sa Quết

05/01/1985

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351704828

7413206340

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

8

Nguyễn Thị Bích Chi

10/03/1993

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352163275

8925328225

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

9

Vũ Văn Biên

1964

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281313122

7423928610

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

10

Nguyễn Thị Hằng

11/09/1988

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

7,9188E+10

7911304644

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

11

Nguyễn Huy Phong

23/09/1989

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280926946

7409034161

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

12

Đỗ Thị Lan

08/06/1996

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

352308933

8923008591

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

13

Phạm Thị Cương

29/05/1964

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

1164013878

7908229048

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

14

Lê Thị Hồng Ngọc

24/07/1982

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

245137619

6406001746

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

15

Nguyễn Thị Tuyết Nhi

07/01/2000

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341915497

8723891928

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

16

Huỳnh Thị Kim Anh

20/11/2001

Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352618561

8925544930

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

17

Trịnh Thị Nhung

20/07/1981

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

162435589

3622127246

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

18

Nguyễn Thị Phi Pha

03/01/1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352260642

7416116257

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

19

Nguyễn Thị Kim Yến

03/02/1988

Xã Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

363544077

7408204000

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

20

Trương Văn Vũ

15/05/1991

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341619547

7410231205

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

21

Liêu Ngọc Linh

14/03/1999

Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

272663948

7525153297

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

22

Trần Thảo Sương

22/12/1981

Xã Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381446016

7411165121

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

23

Phạm Đặng Thủy

12/05/2000

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

245354369

6720680068

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

24

Hà Thị Mười

01/01/1978

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

132089307

7508104734

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

25

Thạch Thị Kim Trinh

09/01/1989

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351911937

7410215638

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

26

Nguyễn Công Hồng

26/10/1985

Xã Long Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An

186252407

7411302745

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

27

Đàm Thị Như

1992

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

385630294

7415095244

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

28

Tưởng Văn Thông

08/04/1992

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

4,4092E+10

7413281353

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

29

Nguyễn Thị Thu

1989

Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

366015337

9421509963

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

30

Phan Minh Nhật

07/05/1990

Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281315115

7911349240

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

31

Hồ Chí Tâm

10/01/1996

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

221426019

7416318938

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

32

Nguyễn Văn Hòa

03/09/1988

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351908382

7413190118

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

33

Lê Văn Thật

26/08/1996

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352304388

7416041334

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

34

Nguyễn Thị Như Quỳnh

24/01/1990

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

73255183

7415099992

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

35

Trần Thị Vân Anh

02/01/1999

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

184359491

4221330118

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

36

Nguyễn Văn Đón

1993

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365879892

7416031126

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

37

Ngô Thị Cẩm Tiên

01/01/1996

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

363999535

9321584809

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

38

Chu Thị Thùy Dung

28/02/2001

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

187862412

4026366231

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

39

Đỗ Văn Dũng

11/03/1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

3,8095E+10

7416250638

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

40

Nguyễn Thị Nguyệt

15/10/1982

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281123950

9103111911

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

41

Đặng Thành Bảo

20/04/1980

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

212062947

5120277388

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

42

Tăng Thị Kim Thươl

1998

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

366225570

7416342320

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

43

Bùi Văn Linh

01/01/1980

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

9,208E+10

9223015643

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

44

Nguyễn Thị Thúy Liễu

1986

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351691902

7408224451

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

45

Trần Văn Nhả

1981

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351357203

8922596866

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

46

Nguyễn Thị Kim Trâm

1991

Xã Hưng Định, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352036483

7413098467

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

47

Lý Văn Dử

02/09/1990

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371319284

7412251939

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

48

Phạm Khải Hoàng

07/08/1991

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381496691

5616013191

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

49

Bùi Thị Xuân

14/04/1986

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281333472

204314832

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

50

Huỳnh Bảo Trí

1990

Phường Phú Mỹ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

341545049

7411251291

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

51

Trương Thị Ngọc Hiền

15/07/1997

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281123191

7416171090

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

52

Nguyễn Thị Bông

05/08/1995

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352161144

7416328147

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

53

Dương Thị Kim Giàu

04/06/1998

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352583730

8922833727

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

54

Huỳnh Thị Cẩm Nhường

25/11/2000

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352660530

8925701919

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

55

Hồ Ngọc Thuận

27/06/1984

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371039868

9107225603

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

56

Thái Văn Kết

08/06/1986

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

351855193

7415094539

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

57

Lê Thị Tấm

1967

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

350789094

7416296762

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

58

Trần Thị Thu

08/04/1997

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

184262192

7416194378

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

59

Lê Văn Danh

09/09/1994

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341772595

7413270392

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

60

Thạch Minh Hiếu

1993

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

366008548

7411247029

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

61

Trần Quốc Quang Lâm

20/03/1990

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

191696160

7415007022

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

62

Võ Thị Hoàng Phi

26/02/1980

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280713713

9105073949

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

63

Lê Văn Cu Tí

1996

Phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

301545676

7416027356

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

64

Trịnh Thị Thảo Huyền

23/01/1996

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281080854

7422790012

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

65

Nguyễn Huỳnh Văn

12/11/1997

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

366097263

9423341301

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

66

Nguyễn Thùy Linh

23/03/1978

Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280691989

7413277305

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

67

Lê Thị Thùy Trang

13/06/1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352300573

7412279190

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

68

Đoàn Thị Mỹ Huyền

17/02/1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352263465

7414043871

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

69

Đổ Văn Duẩn

20/09/1994

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352332091

7413215937

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

70

Dương Thị Ngọc Liên

21/09/1992

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352142966

8924851915

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

71

Võ Thúy Duy

19/12/1995

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

363808137

9321434705

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

72

Nguyễn Văn Thoại

06/02/2001

Phường Định Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

372064960

9124172255

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

73

Đào Kim Hoàng Anh

11/12/1984

Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

23717786

7415190628

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

74

Nguyễn Huy Vũ

31/03/1981

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281265386

7908307200

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

75

Phạm Thị Quýt

1982

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365358331

7414130304

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

76

Châu Thị Hồng Nga

22/02/1983

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280793822

7422171866

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

77

Tạ Yến Mơ

25/07/1999

Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381922077

9622951177

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

78

Nguyễn Thị Phượng

01/01/1971

Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352099446

8925415113

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

79

Nguyễn Ánh Hồng

02/08/1969

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

7,4169E+10

7916042234

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

80

Huỳnh Văn Bon

1972

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341385486

7410076841

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

81

Bùi Văn Gần

02/01/1992

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352017135

7413195264

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

82

Lê Thị Diểm

1981

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

311672515

7411212873

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

83

Nguyễn Viết Cường

01/08/1984

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

280816191

9105161003

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

84

Nguyễn Thị Thu Thủy

02/10/1974

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

260704773

9102040021

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

85

Đặng Mai Vĩnh

02/12/1962

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

91831557

206264155

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

86

Nguyễn Thị Oanh

20/05/1971

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

182344212

7409255388

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

87

Nguyễn Vũ Thắng

10/08/1995

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

264482287

7416139179

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

88

Phan Thị Thu

15/09/1978

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281257838

7408326867

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

89

Văn Thị Hiếu

07/08/1991

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

215113100

7412104905

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

90

Lâm Sal

10/03/2000

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

366357005

9423235541

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

91

Nguyễn Văn Dũng

16/02/1994

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

184096021

7412305944

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

92

Danh Ly

20/09/1996

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371692131

7416238853

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

93

Huỳnh Hoài Nam

07/12/1961

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280099852

4396001457

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

94

Phạm Hữu Chính

29/01/2001

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

184400322

4217033079

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

95

Đặng Anh Thơi

1979

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

320973092

9102066584

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

96

Nguyễn Văn Giào

23/06/1984

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

331719432

8622552182

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

97

Trịnh Văn Lực

25/05/1992

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

174075049

3821373664

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

98

Trần Văn Công

06/03/1975

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281394084

200125232

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

99

Nguyễn Thị Chanh

25/09/1992

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

173173817

7916528206

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

100

Văn Thị Trang

10/10/1976

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

197034471

200034900

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

101

Lê Thanh Tài Đức Lợi

28/12/1991

Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280985561

7424757276

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

102

Nguyễn Văn Vẽ

1985

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

341258307

7409153185

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

103

Mai Xuân Hiền

1985

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

285060399

7413052274

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

104

Phạm Thị Đẹp

1977

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

351142104

8924720978

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

105

Đỗ Huỳnh Đẳng

08/01/1999

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352388490

7423193867

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

106

Võ Thị Phượng

06/07/1996

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

221365059

7415063591

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

107

Phan Thị Vân Anh

20/07/1977

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

183113608

7413272853

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

108

Nguyễn Thị Kim Quyên

1982

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281150546

205100605

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

109

Mông Thiên Đình

17/09/1999

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261418466

6020564224

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

110

Trần Như Ý

24/10/2000

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

382013986

9621841880

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

111

Nguyễn Hữu Lý

07/07/1978

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280669966

7410100013

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

112

Võ Thu Nguyên

02/09/1990

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280911841

7408274173

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

113

Lê Thị Thùy Trang

01/11/1979

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281295521

9106090008

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

114

Huỳnh Văn Đổi

1971

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

340757376

8724125815

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

115

Lê Mỹ Nhân

05/11/1972

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280495090

7513054527

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

116

Hoàng Thị Trinh

25/01/1980

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

3,418E+10

7412121989

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

117

Nguyễn Thị Mỹ Hòa

05/07/1995

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

273531147

7722649303

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

118

Hoàng Thị Hoa

10/08/1980

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

25716309

9105110759

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

119

Lê Thị Hoa Mai

29/04/1979

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281147907

9102030959

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

120

Cao Đăng Quang

18/04/2000

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

187829272

4017603735

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

121

Huỳnh Thị Thu Liên

24/08/1995

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

221370561

7416075374

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

122

Lê Hùng Phúc

19/11/1985

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280857866

112216529

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

123

Bùi Văn Diện

15/03/1984

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

3,0084E+10

112096686

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

124

Võ Thị Diễm Kiều

24/01/2000

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

334920763

8422455381

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

125

Đỗ Hoàn Len

13/08/1990

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

215133150

7910489446

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

126

Bùi Thị Thanh Hảo

02/06/1991

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

132431472

7413059319

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

127

Châu Tấn An

03/10/1989

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371300830

7412143283

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

128

Nguyễn Thị Nga

08/12/1987

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

131673781

9106223631

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

129

Phan Thị Thanh

05/10/1983

Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

186157380

7412158505

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

130

Hoàng Văn Sơn

02/02/1964

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281246883

7411033921

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

131

Võ Đức Hùng

18/02/1985

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

183350340

9105182024

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

132

Đậu Minh Quân

19/05/1988

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281362628

7914140139

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

133

Cao Quốc Trầm

10/11/1982

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

364063028

9105170352

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

134

Trần Thị Hương

26/10/1982

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

25254807

9106080424

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

135

Giao Thị Giàu

1988

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

341400907

8723909822

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

136

Tô Thị Kim Anh

01/01/1996

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

366195563

7914198819

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

137

Lê Văn Nghĩa

02/10/1987

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

173222281

7412168520

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

138

Trần Phi Hải

14/07/1974

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280992802

9105019605

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

139

Nguyễn Trọng Hải

23/01/1988

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281307371

9715291597

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

140

Phan Văn Vũ

14/02/1994

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371655756

7415070404

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

141

Dương Tấn Đạt

13/02/1997

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

321595474

7415088044

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

142

Nguyễn Văn Nguyên

01/01/1976

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352710249

7411280372

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

143

Nguyễn Đỗ Hoàn

27/07/1977

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281419894

207258909

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

144

Nguyễn Trung Hoàng

1996

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

366149320

7416069584

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

145

Võ Văn Hữu

26/12/1978

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

212020264

9103014524

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

146

Nguyễn Thị Đào

1982

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

334231052

7411104175

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

147

Trần Út Tèo

20/08/1997

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371766036

9122685248

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

148

Hoàng Thanh

16/07/1985

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280857746

204293679

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

149

Huỳnh Ngọc Hận

18/07/1992

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352076286

7412195857

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

150

Đặng Thị Kim Nguyên

26/10/1984

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281229124

7515050646

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

151

Nguyễn Thị Vui

30/01/1999

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187847958

7416305397

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

152

Đỗ Văn Lượng

29/11/1992

Tỉnh Bình Thuận

221309505

7411078851

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

153

Nguyễn Thị Thúy Nga

21/11/2000

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

231254566

7416345002

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

154

Dương Hoài Nguyên

16/02/1994

Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261296082

6021600277

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

155

Nguyễn Hồng Hiển

15/02/1983

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

321113744

7410043602

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

156

Phan Thị Hiền

20/03/1988

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280910510

7410127687

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

157

Danh Sóc Phol

1988

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371303237

7414172009

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

158

Phạm Văn Đào

02/06/1982

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281125606

207208153

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

159

Phạm Hoàng Huynh

05/11/1990

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280992089

7915122916

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

160

Trần Xuân Tuyên

10/02/1973

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

168391619

296274986

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

161

Nguyễn Chí Vũ

14/06/1997

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

321553456

8322933668

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

162

Lê Hữu Cường

22/06/1987

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280870188

7412102515

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

163

Đặng Hoàng Đoán

1989

Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

363502619

9321803687

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

164

Lâm Duy Khang

16/03/1990

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

245065809

7411239445

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

165

Phan Văn Chiến

10/02/1985

Xã Diễn Lâm, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

186410925

7409216770

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

166

Nguyễn Thị Niềm

08/10/1958

Xã Phú An, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

280140083

9107062116

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

167

Nguyễn Văn Minh

04/12/1997

Xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

281200922

7422723734

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

168

Vòng Cá Sồi

22/08/1984

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

271573029

9105088812

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

169

Nguyễn Bá Đại

08/08/1992

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

233260156

7410231702

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

170

Hoàng Thị Hiền

01/06/1989

Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

3,6189E+10

7424766104

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

171

Phan Nhựt Sinh

1990

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

385430496

7412312364

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

172

Trần Kiều Linh

20/06/1989

Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

281391404

7409190603

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

173

Trần Thị Chi

1995

Xã An Tây, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

352229074

7416309018

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

174

Nông Văn Hậu

25/08/1999

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

241642057

6622409355

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

175

Lê Thị Thùy Trang

05/12/1999

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

341875792

7016001888

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

176

Trần Văn Hận

19/12/1975

Xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

280598861

7424375639

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

177

Nguyễn Thị Hòa

10/06/1992

Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

241182663

7409325917

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

178

Phạm Thị Màu

1981

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

365574405

7413092328

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

179

Nguyễn Thị Ngân

10/02/1974

Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

172653280

3815037470

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

180

Thạch Thị Rươl

1989

Xã An Điền, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

365804312

9422433374

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

181

Lê Phước Bình

1987

Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

280863587

7415025369

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

182

Phan Thị Nên

1966

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

381576444

7412198526

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

183

Phạm Thị Huệ

02/08/1988

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

95121055

7416179092

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

184

Võ Thị Thanh Thư

21/10/1993

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

261267153

6015010753

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

185

Nguyễn Thị Hằng

15/06/1990

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

331602407

7013007404

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

186

Vũ Thị Bích

12/07/1999

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

281198322

7424370672

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

187

Phan Bảo Thái

26/01/1996

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

331777947

7416292129

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

188

Đoàn Thị Trinh

14/06/1982

Phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

212201007

7422132255

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

189

Thái Chí Cường

25/10/1991

Xã Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

352260704

8923089568

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

190

Nguyễn Thị Hiền

1991

Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

381630649

7412291321

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

191

Nguyễn Thị Lý

15/10/1992

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

173086364

7410238066

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

192

Đặng Thị Tạy

23/06/1981

Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

82176839

7412234759

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

193

Nguyễn Thị Thùy Dương

18/08/1987

Phường Tân Định, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

280887580

7409129958

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

194

Đặng Thị Minh Trúc

28/07/1998

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

261533824

6021591810

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

195

Lữ Thị Hà

20/07/1994

Xã Tân Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

281061341

7411278456

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

196

Nguyễn Phú Tân

01/01/1993

Xã An Tây, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

365900909

9422935217

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

197

Nguyễn Thị Thảo

03/06/1991

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

225402640

7412131191

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

198

Đặng Thị Ghê

01/01/1973

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

370724681

7413172601

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

199

Trần Thị Thùy

21/04/1988

Phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

164408013

7410101495

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

200

Nguyễn Thành Minh

01/01/1974

Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

7,4075E+10

7422308005

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

201

Phan Thị Chi

15/07/1982

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371085789

9122609095

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

202

Dương Thị Phúc

1982

Xã An Tây, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

364147814

9321391446

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

203

Nguyễn Thị Ngọc Trang

06/02/1993

Xã Phú An, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

7,4193E+10

7412280619

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

204

Nguyễn Hoàng Hân

12/08/1996

Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371833458

9122630596

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

205

Đào Thị Thanh

04/07/1991

Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

385642365

7415156169

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

206

Lê Thị Tú Trinh

20/10/1990

Xã Long Nguyên, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

24930167

7414075173

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

207

Thị Sóc Phi

1992

Xã Minh Hòa, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang

371422852

7410230478

13/05/2021

10/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Định (Thẻ ATM)

208

Nguyễn Thị Ngàn

1965

Phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

280381026

7408116518

13/05/2021

10/06/2021

thị xã Bến Cát

209

Phạm Trần Hoàng Linh

20/09/1989

Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

241015793

7412088130

13/05/2021