DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 09/06/2021

DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ BHTN NGÀY 09/06/2021 (Nộp ngày 12/05/2021)

  admin  /    08/06/2021  /    253  / 

SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH

BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

DANH SÁCH NHẬN KẾT QUẢ BHTN NGÀY 09/06/2021

 

 

 

STT

Tên lao động

Năm sinh

Địa chỉ

Số CMND

Số BHXH

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả HS

Nơi nhận

1

Khưu Thị Ngọc Loan

27/12/1997

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

352364988

7415148659

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

2

Đỗ Thị Hào

10/08/1973

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281287531

7416342518

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

3

Trần Văn Lộc

01/01/1999

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381895875

9622998061

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

4

Thạch Thị Cúc

1973

Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

334195534

7408144250

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

5

Trần Văn Xếp

27/11/1992

Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

366028776

7416327549

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

6

Quách Thị Hà

19/05/1987

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

38187015025

9106084752

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

7

Nguyễn Văn Quận

01/01/1973

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

370863823

9122008499

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

8

Nguyễn Văn Thơm

10/10/1991

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352007009

7415188867

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

9

Nguyễn Thị Dịu

21/08/1996

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

241462875

6624370589

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

10

Huỳnh Thị Mai Phượng

09/10/1987

Xã An Sơn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280891709

9107180698

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

11

Nguyễn Thị Tuyết Băng

16/03/2000

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352389303

8925810089

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

12

Lê Hoàng Vũ

10/04/1994

Xã Phú An, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

281022653

7422401520

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

13

Phạm Thị Thu Thủy

10/09/1983

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

301093799

9103019510

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

14

Nguyễn Minh Thái

20/04/1998

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

371842204

9124127460

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

15

Nguyễn Văn Đựng

09/01/1993

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352074335

7916148694

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

16

Lê Thị Minh

06/06/1988

Xã Tương Bình Hiệp, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

212750301

5120232379

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

17

Trần Hữu Quý

03/06/1982

Xã Bình Nhâm, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

280771963

7508018172

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

18

Lý Thị Hương

23/07/1994

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

272313470

7414091430

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

19

Nguyễn Khánh Văn

23/08/1993

Xã Vĩnh Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang

352230237

7411137643

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

20

Khương Thị Hoa

08/08/1983

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

385789429

9106140652

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

21

Đàm Thị Liễu

10/10/1991

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

4191000088

420552863

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

22

Trần Quốc Hà

03/09/1998

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352535099

7416301710

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

23

Thạch Thị Bì

05/05/1992

Thị xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

364165107

9321846654

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

24

Nguyễn Thị Thúy Hằng

28/03/1988

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

281397771

7424284096

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

25

Đặng Thị Mỹ Thạch

03/10/1994

Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

272320261

7416080725

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

26

Lâm Thị Hiền

1991

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

334809053

7413016966

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

27

Nguyễn Thị Kim Nguyên

02/04/1994

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

221366683

7916091598

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

28

Nguyễn Ngọc Quang

11/09/1984

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280871223

7408143940

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

29

Nguyễn Thị Cam

08/10/1982

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

191567682

7410182244

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

30

Trần Chí Hải

09/03/1992

Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

381670351

9622672060

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

31

Vi Thị Yến

26/07/1985

Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

90927659

1920487101

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

32

Phạm Thị Thúy Vân

1977

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365739343

7412320938

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

33

Nguyễn Hữu Tài

17/12/1993

Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281013368

7412005576

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

34

Nguyễn Thị Duyên

30/03/1988

Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

36188012136

7408001337

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

35

Thị Si Út

1989

Phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371237293

9123675669

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

36

Hồ Hữu Hoàng

08/12/1996

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

191878813

4620434262

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

37

Lư Thị Nhãn

18/03/1995

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352359732

7413130573

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

38

Hoàng Tiến Dương

28/07/1991

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

183900342

7411277909

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

39

Nguyễn Văn Lâm

01/01/1970

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280441357

7408289085

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

40

Đỗ Thị Thùy Giang

06/04/1995

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

192116383

7424634639

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

41

Bùi Mỹ Hạnh

20/12/1992

Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

281409549

7414158172

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

42

Hoàng Thị Tích

18/02/1989

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

70853814

7410064160

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

43

Hồ Thị Ánh Nguyệt

30/04/1988

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352113078

7413015751

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

44

Nguyễn Thành Công

1981

Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

341484063

7412074567

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương (Thẻ ATM)

45

Nguyễn Thị Kim Lo

1976

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

320877110

9106115579

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

46

Trần Ngọc Nhớ

1988

Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

381464349

9621498014

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

47

Trịnh Thị Thanh Tâm

10/05/1984

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

172075057

7410141163

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

48

Phạm Thị Mai

09/03/1995

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352369105

7415063407

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

49

Trương Mộng Nghi

17/10/2000

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

385859980

9521722937

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

50

Phan Thị Hoàng Mỹ

19/05/1998

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

26087201

7416058064

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

51

Huỳnh Thị Thu Thảo

12/01/1994

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

215312519

7916427933

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

52

Lê Thị Thùy Dương

04/08/1998

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

174692173

7416238813

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

53

Trần Lê Nam

20/07/1988

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

173544497

7409262046

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

54

Nguyễn Thị Trà Giang

10/03/2001

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

231307645

6422303887

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

55

Huỳnh Văn Bảo

10/11/1986

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

215006759

7910100712

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

56

Nguyễn Chí Thành

10/03/1986

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

245327513

7412027405

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

57

Nguyễn Thị Kim Dung

22/01/1967

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

22707694

7423436337

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

58

H Yơn Niê

20/04/1993

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

241416212

6622671552

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

59

Bùi Công Thuận

29/09/1981

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

182541121

8716008501

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

60

Vi Văn Việt

23/06/1995

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187465597

7412066304

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

61

Đậu Thị Hiền

11/01/1993

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187002084

7411157700

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

62

Bùi Thị Phượng

04/09/1993

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

187447078

4026003854

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

63

Phạm Nguyễn Tấn Hùng

01/09/1990

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280974753

7914072357

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

64

Đoàn Thị Điền

24/04/1988

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

372120845

7412043104

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

65

Lương Văn Nghiệm

01/07/1979

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186361969

7413010418

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

66

Nguyễn Hồng Quỳnh

16/01/1995

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281050472

7424731219

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

67

Nguyễn Văn Dương

17/02/1980

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

215057545

7408139117

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

68

Đinh Công Hữu

17/07/1997

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

168614357

3520559905

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

69

Hồ Thị Liên

15/02/1993

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

174040333

7510150353

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

70

Dương Bảo Ngân

04/02/1998

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

272622413

7516048639

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

71

Lê Văn Giới

05/06/1989

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

38089001884

7408265561

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

72

Võ Tiến Dũng

13/05/1999

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

184374648

4221384390

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

73

Nguyễn Thị Tuyết Mai

07/05/1996

Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281110423

7416029712

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

74

Phạm Thị Thắm

04/05/1987

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

183623746

207352565

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

75

Thòng A Sám

13/03/1981

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

271411328

7526077161

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

76

Phún A Bé

13/06/1986

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

271639539

9104102450

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

77

Bùi Văn Hổ

15/07/1998

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

264528926

5820460166

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

78

Nguyễn Thanh Vi

01/06/1980

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

205809458

9102003163

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

79

Trịnh Thị Phượng

14/10/1969

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280419884

7413058296

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

80

Nguyễn Thị Lâm Trúc

06/07/1982

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281307211

204014120

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

81

Nguyễn Đăng Tình

04/06/1992

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281214014

7416055214

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

82

Lê Vủ Linh

1996

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381803909

7414115668

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

83

Nguyễn Văn Khánh

16/10/1999

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281224183

7423134633

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

84

Nguyễn Thị Tươi

22/11/1982

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371140372

7414190658

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

85

Hoàng Văn Diệu

15/01/1994

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

184150130

7412265420

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

86

Nguyễn Văn Đẹp

15/05/1994

Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

341890240

8724063689

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

87

Huỳnh Diên

1989

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

365820751

7409329025

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

88

Bùi Ngọc Hân

08/03/2000

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371937936

9123892037

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

89

Nguyễn Thị Cẩm

02/02/1990

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186459868

7409262201

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

90

Phan Thị Đào

26/07/1992

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186897562

7913096840

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

91

Nguyễn Thị Nhung

04/12/1990

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281130142

7415056294

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

92

Vũ Thị Hằng

07/05/1993

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261238308

7415121012

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

93

Nguyễn Thị Tú Trinh

20/10/2000

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371895488

9122105099

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

94

Nguyễn Văn Nhớ

05/10/1995

Phường Bình Thắng, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

341835011

7414127856

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

95

Nguyễn Thị Ngân Giang

18/03/1985

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280815796

7516220592

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

96

Trương Thị Kim Dáng

04/02/2001

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

221488755

5420839888

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

97

Nguyễn Thị Trạng

1977

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

331216208

9107198357

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

98

Phùng Thị Bé

06/08/2001

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

241763658

6622242641

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

99

Bùi Thanh Hiền

1980

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

340941984

7415037461

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

100

Phan Thị Miền

05/08/1988

Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

38188008565

3824792905

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

101

Hoàng Thị Ngọc Hà

02/12/1991

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

173396665

114092914

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

102

Nguyễn Vũ Đức

10/01/1998

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

363874820

7416057220

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

103

Đinh Quang Thông

06/10/1992

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281154082

7413017352

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

104

Nguyễn Thị Nga

14/12/1990

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

174734146

3824669021

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

105

Nguyễn Văn Tươi

1960

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

320667204

9101009897

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

106

Nguyễn Thị Hoàng Hạnh

25/07/1990

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280974814

7409294800

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

107

Nguyễn Thành Lâm

16/10/1976

Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280653198

7415063674

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

108

Lê Đức Kiên

05/11/1997

Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

30097000453

7416235432

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

109

Nguyễn Thị Hoa

25/08/1982

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281257136

4702003418

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

110

Nguyễn Minh Luân

26/10/1997

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381824275

9622934721

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

111

Lê Đình Trường

06/05/1993

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187382366

7415059378

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

112

Võ Thị Tâm

01/01/1993

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

334846443

7416288173

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

113

Lý Minh Quyên

26/10/1995

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381698162

7413291732

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

114

Nguyễn Hân Ly

02/02/1989

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

96189000595

7408206874

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

115

Vũ Thị Thúy

1986

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281246673

207383308

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

116

Nguyễn Thị Huyên

09/02/1993

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187308248

7915299347

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

117

Nguyễn Văn Chúc

1974

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

320834969

9106115580

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

118

Nguyễn Thị Bích Tuyền

20/01/2000

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352645241

8923180762

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

119

Phạm Thị Thanh Trúc

19/01/1995

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281115229

7423126551

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

120

Trần Thị Thanh Huyền

15/11/1999

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

352559857

7916397538

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

121

Hoàng Văn Toán

02/02/1994

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

187419827

4025176693

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

122

Trần Thị Hạnh

1975

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

361869081

7416236311

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

123

Nguyễn Văn Bính

02/11/1976

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

11993993

9102003096

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

124

Ngô Văn Ánh

15/11/1990

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

44090001151

7416321803

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

125

Trần Thị Thùy Dương

1981

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

280749460

7514003667

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

126

Nguyễn Quốc Dũng

28/02/1990

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

225367358

5621592352

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

127

Đinh Thị Thúy An

12/11/1990

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

312053121

7910267872

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

128

Lại Hữu Lệ

01/09/1985

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

261030054

206247730

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

129

Sơn Tiêng

1987

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

365629883

9422566922

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

130

Lê Thị Nhung

02/10/1981

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

164112278

7408030976

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

131

Nguyễn Thị Thanh Hoa

09/01/1984

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281239998

7409297988

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

132

Phùng Thanh Phong

1979

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

381119056

9406000534

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

133

Thị Sệ

1983

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

371641418

9122305763

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

134

Đỗ Thị Vân

19/08/1989

Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

281172357

7413083668

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

135

Phan Nguyễn Thy Thơ

14/11/1981

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

79181005260

203307458

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

136

Nguyễn Thị Minh Thư

15/08/2001

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

334960790

8421202322

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

137

Phan Phú Yên

20/04/1983

Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

351487939

7411245376

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

138

Trần Văn Dương

11/12/1989

Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

363516735

9107099292

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Dĩ An (Thẻ ATM)

139

Lê Hữu Chí

19/03/1993

Xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280989546

7413030703

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

140

Nguyễn Thị Bích Tuyền

02/08/1989

thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351924009

7416176132

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

141

Lý Hoài Hận

1979

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365484864

7416012179

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

142

Danh Bền

1990

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371267887

7416229291

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

143

Trần Đình Bé

27/11/1989

Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

183780778

7911533126

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

144

Nguyễn Trường Phương

1971

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371615980

7409309098

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

145

Hồ Ngọc Quyên

04/01/1999

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

331823091

7416218905

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

146

Nguyễn Thị Kiều Trang

13/10/1986

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281398648

9106094524

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

147

Nguyễn Hùng Em

1984

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351788241

8925690001

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

148

Lý Tài

1989

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365773527

7415106211

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

149

Trần Thị Nêl

01/01/1987

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365949768

7412242591

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

150

Trần Thị Huệ

09/01/1988

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381324982

9622424642

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

151

Võ Ý Chị

2000

Xã Bình Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

385852719

9521203497

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

152

Trịnh Thị Minh

18/01/1993

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

38193010765

7413168451

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

153

Lê Thị Hương

01/01/1995

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281357862

9214006321

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

154

Trần Quang Khải

26/02/1997

Xã An Bình, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

281107426

7929750652

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

155

Trần Hồng Bé

1996

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371705462

7414201383

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

156

Võ Văn Phát

08/08/1995

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352233881

8922676553

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

157

Trần Thị Yến Ngân

10/09/2000

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

372042536

8022623508

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

158

Nguyễn Thanh Tâm

1994

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352195096

7412221348

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

159

Phan Thanh Được

15/09/1996

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

363785930

9321928791

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

160

Hồ Cẩm Nhung

1982

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

370969318

9122440991

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

161

Nguyễn Văn Liệt

09/06/1976

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351165210

8925797384

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

162

Nguyễn Văn Thành

1972

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365207987

7424783758

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

163

Nghiêm Thị Bích Ngọc

05/05/1998

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

285755454

7021777649

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

164

Tăng Văn Phong

1984

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

370997015

9107264056

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

165

Trần Thế Hưng

03/01/1999

Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

321722642

8322695751

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

166

Hồ Thị Giang

17/12/2001

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

175073756

3821665949

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

167

Phạm Thị Màu

01/01/1975

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371864527

9123815336

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

168

Nguyễn Trung Tín

1990

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281048635

7915134368

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

169

Lê Văn Đấu

01/01/1995

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381851262

9622254127

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

170

Nguyễn Thanh Tuấn

1988

Xã Tân Lập, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280876371

9106132480

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

171

Nguyễn Phước Lộc

20/12/1991

Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

352356556

7413269623

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

172

Vũ Trí Đăng

20/04/1990

Xã Tân Hiệp, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

280927048

7422872169

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

173

Đào Nhân

1972

Xã Đất Cuốc, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

312496580

8224083084

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

174

Trần Chí Thiện

02/02/2000

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

382011144

6624535899

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

175

Nguyễn Văn Phước

03/07/1985

Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280851851

7413041638

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

176

Hồ Thị Kim Đàn

23/11/2000

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366229284

9423309502

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

177

Nguyễn Văn Quý

1998

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371892229

9123981425

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

178

Hoàng Văn Sơn

10/03/1990

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

241084801

6622481908

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

179

Trà Thị Hoàng Kim

08/10/1999

thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366233269

9423280312

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

180

Lý Po La

01/01/1971

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

94071000118

7411026933

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

181

Hồ Văn Điệp

20/12/1997

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

366151018

9423192786

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

182

Trần Quốc Khánh

05/06/1993

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

371869682

9124009873

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

183

Trà Thị Lôl

1989

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365784576

7416017160

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

184

Nguyễn Vũ Linh

22/06/1989

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381599225

7410194678

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

185

Trần Tuấn Anh

06/12/1977

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

171797652

7415122748

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

186

Đỗ Ái Ngọc

1983

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

385223644

9521540111

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

187

Huỳnh Văn Khanh

1967

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381378297

9622010903

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

188

Lê Hoàng Hận

1982

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

363703785

7411024770

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

189

Nguyễn Thị Ngoan

01/01/1983

Phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381848557

7415032990

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

190

Trần Văn Ninh

1985

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

385159259

9107153905

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

191

Trần Văn Ngoan

1978

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381652755

9621882560

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

192

Nguyễn Hà Bảo Trân

15/03/1993

Phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281000128

7412276583

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

193

Đoàn Thị Thu Tâm

1979

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

351251757

7415070110

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

194

Phan Thị Bạch Vân

23/07/1981

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280846707

9107224946

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

195

Phạm Thị Thanh Thúy

10/07/1989

Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

281398533

7508013970

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

196

Thạch Thị Sà Ry

16/07/1977

Phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

365398074

9423333121

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

197

Dương Thị Mộng Mơ

29/12/1995

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352203252

7915081822

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

198

Lê Thị Huệ

1988

Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương

371263798

7416248993

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

199

Ngô Trường Giang

01/01/1981

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

364181216

9321932293

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

200

Phạm Thị Mộng Cầm

15/01/2001

Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

342059617

8723781358

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

201

Lê Thị Trúc Nghi

31/05/1996

Xã Tân Mỹ, Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

341828208

8723849468

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

202

Hoàng Thị Ninh

1968

Phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

161758381

7415026882

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

203

Trần Kim Nhân

13/11/1984

Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

280813968

7411028823

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

204

Phan Thị Ngà

1960

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

352440739

8924465630

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

205

Trương Thị Lan

20/09/1976

Xã Hưng Hòa, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương

280660696

7414149669

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

206

Đinh Văn Huy

25/11/1986

Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

186291720

7910367703

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

207

Nguyễn Thị Thúy Nga

1976

Phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

331209528

8621507195

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

208

Bùi Văn Kỷ

26/06/1999

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

175071553

3820646061

12/05/2021

09/06/2021

Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Bình Dương - Chi nhánh Tân Uyên (Thẻ ATM)

209

Nguyễn Thành Tâm

20/08/1991

Phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

381675779

9621822976

12/05/2021

09/06/2021