DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ ĐỐI VỚI NLĐ NỘP HỒ SƠ NGÀY 03/04/2020

DANH SÁCH HỒ SƠ BHTN TRẢ KẾT QUẢ NGÀY 03/04/2020 Lưu ý: Khi đi nhận kết quả, ông bà mang theo Phiếu hẹn trả kết quả + Sổ BHXH + Giấy tờ tùy thân có hình ( CMND hoặc hộ chiếu)

  admin  /    27/04/2020  /    928  / 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND

Số sổ BHXH

Số QĐ hưởng TCTN

Số tháng hưởng TCTN

Tiền hưởng TCTN 1 tháng

Ngày nộp hồ sơ

Ngày trả kết quả

Nơi nhận kết quả

Tình trạng hồ sơ

1

Nguyễn Thế Thắng

16-07-86

280842624

9107179717

19087

11

2937800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

2

Lâm Thị Pha Lên

1989

365792315

7911138748

19088

6

3139500

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

3

Phạm Thị Nương

13-01-89

280927252

9107179667

19089

4

2723800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

4

Nguyễn Đình Kỳ

13-08-98

38098004761

7416264566

19090

3

3208600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

5

Đinh Thị Gái

09-10-87

280928506

9105104769

19091

10

3124000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

6

Lê Thị Thu

17-04-78

365821921

9423267123

19092

3

2683560

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

7

Nguyễn Thị Thu Hiền

24-11-99

281226471

7422741387

19093

3

2952000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

8

Khưu Lê Thị Thanh Hòa

23-09-80

5.618E+11

7409330757

19095

3

2710500

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

9

Đinh Văn Lên

1973

341287050

7412072146

19096

3

2844702

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

10

Nguyễn Thị Loan

01-01-71

381156193

9622933988

19097

3

2749340

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

11

Mai Thị Tâm

22-02-88

187675775

7414134274

19098

3

5109200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

12

Lê Thị Thu Thanh

04-08-93

281036599

7412270621

19099

6

4324500

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

13

Huỳnh Ngọc An

13-01-92

280990824

7424760975

19100

3

2886480

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

14

Lê Tấn Tươi

1989

312053950

7416210910

19101

3

2814000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

15

Nguyễn Thị Kiều Ngân

10-11-90

371448063

7412077867

19102

5

4892100

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

16

Trần Thanh Lành

1994

341779453

7412302101

19103

6

2934450

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

17

Trần Thị Hồng Sa

18-07-90

285230908

7411182424

19104

3

3533000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

18

Nguyễn Thị Gấm

30-11-96

285500823

7021113418

19105

3

3121200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

19

Trần Hữu Thoại

09-10-94

352261824

7413183704

19106

4

2824000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

20

Lý Thị Sương

06-12-73

280597928

7412037945

19107

7

3157651

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

21

Lê Thị Loan

23-06-85

38185019392

7912155290

19108

5

3347721

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

22

Huỳnh Thị Huỳnh Như

08-03-00

363976990

9321881935

19109

3

3131400

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

23

Võ Văn Sang

01-01-82

363751522

7416337777

19110

3

2914500

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

24

Hoàng Thị Cẩm Thi

12-08-97

341821185

8016077894

19111

3

3513501

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

25

Đào Tuấn Anh

04-01-89

173601289

9712348275

19112

7

2818060

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

26

Nguyễn Ngọc Minh

1983

281138010

7409033391

19113

6

3053800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

27

Lâm Kim Ngân

23-11-89

381632732

7411121422

19114

4

5551200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

28

Ngô Thị Lan

28-01-76

281131202

7409021233

19115

3

3010000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

29

Đào Thị Hồng Minh

20-06-89

250717974

7910513006

19116

7

3255600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

30

Nguyễn Hữu Đức

1983

365963492

7413230669

19117

4

2923800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

31

Huỳnh Kim Giỏi

1961

385555830

7911468755

19118

7

2508000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

32

Lê Quang Huy

1974

280591296

7415000622

19119

4

2789000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

33

Lê Hoàng Kha

18-01-98

366211253

9423276629

19120

3

2872000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

34

Nguyễn Tiến Dũng

1971

280478200

7414161286

19121

3

2964000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

35

Nguyễn Văn Hậu

13-03-93

280996464

7422221229

19122

3

6142000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

36

Hà Thị Hà Phương

20-09-80

381385823

7412182269

19123

7

3027450

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

37

Nguyễn Thị Cẩm Chúc

1986

281124751

7410101764

19124

9

3434400

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

38

Phạm Thị Tuyết Mỹ

23-07-95

205791184

7413295162

19126

6

3467600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

39

Nguyễn Văn Mau

24-11-78

331356790

7409131355

19127

11

3231600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

40

Trần Văn Toàn

1987

362421194

9222915819

19128

3

3000000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

41

Hoàng Thị Cúc

21-12-99

251111479

6823044339

19129

3

2751100

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

42

Hà Văn Ru

18-08-68

351906274

7409133787

19130

6

2833000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

43

Nguyễn Thanh Mộng

1974

363846091

7415069985

19131

3

2772800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

44

Nguyễn Thị Lia

1976

320912233

9103114611

19132

11

2997000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

45

Bùi Thị Ngọc Ánh

24-06-00

281226538

7422770007

19135

3

3304000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

46

Trần Thị Kim Liên

19-02-94

281094821

7413179231

19136

3

2690040

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Định

Quyết định hưởng TCTN

47

Đỗ Thị Mai Nương

14-04-84

352239928

7413215521

19137

6

3170000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

48

Nguyễn Thị Thảo

14-04-93

341723636

7413035097

19138

6

3206434

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

49

Phạm Thị Duyên

16-08-91

173088006

7513036505

19139

4

2709500

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

50

Dương Thị Lan

18-11-89

241937785

7409005762

19140

10

5273300

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

51

Nguyễn Văn Tùng

06-12-86

290812785

9106098162

19141

11

6336600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

52

Doãn Thanh Sơn

01-01-71

381363574

9621802279

19142

3

2496000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

53

Doãn Quang Lộc

25-01-99

381901918

9621824965

19143

3

2404290

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

54

Lê Trường Giang

1987

341399086

7412005243

19144

3

2917200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

55

Trần Thị Mười Một

1981

334118870

8421490854

19145

3

2709800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

56

Trần Văn Nhơn

10-02-91

280935926

7409076523

19456

8

2907600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Tân Uyên

Quyết định hưởng TCTN

57

Trần Thị Thanh Yên

09-08-91

212904428

7915211722

19146

4

2833800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

58

Đỗ Thị Hiên

09-03-81

164102363

3721327091

19147

0

3008000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Thông báo không được hưởng TCTN

59

Huỳnh Thị Nga

19-02-90

352178967

7413075924

19148

5

3669270

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

60

Phạm Đức Thuần

21-10-86

172808307

7412270515

19149

7

2887000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

61

Nguyễn Thị Ngà

1981

30181000270

9222948589

19150

3

2848200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

62

Lê Văn Hài

05-06-92

291009182

7212008761

19151

6

5983800

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

63

Nguyễn Văn Phong

05-06-90

312035466

7412072508

19152

4

3027664

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

64

Lê Thị Ngọc

17-11-97

174914464

116005569

19153

3

3109000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

65

Nguyễn Thị Hà Phương

29-10-87

186456918

7914307530

19154

5

3570400

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

66

Nguyễn Thị Thanh Thúy

25-04-84

77184000015

7722664065

19155

3

2880000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

67

Đàm Văn Sang

04-02-97

194561884

7415160892

19156

4

3162600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

68

Nguyễn Văn Được

24-09-78

121567547

7412067817

19157

5

4225680

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

69

Nguyễn Thị Bé Em

02-05-70

22048397

7416049473

19158

3

2768400

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

70

Trần Thị Thu Nga

1970

280523855

7411189637

19159

8

2863500

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

71

Trần Thị Chung

01-06-81

172221004

9106217457

19160

9

2988700

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

72

Bùi Thị Thơm

30-07-86

162785885

7412165931

19161

3

3409808

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

73

Phạm Thị Phương

04-04-91

272005971

7909408883

19457

4

3315600

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Chi nhánh DVVL Dĩ An

Quyết định hưởng TCTN

74

Lê Thị Bích Tuyền

01-01-81

92181003998

9222859529

19162

3

2735200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

75

Phan Thị Thu Hiếu

06-05-95

215330379

7413270735

19164

6

3210000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

76

Hàng Thanh Lộc

20-05-93

365983921

7415129463

19165

3

3550000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

77

Nguyễn Hoàng Hải

06-06-93

381608627

7416034731

19166

3

3100000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

78

Trần Văn Hải

02-02-87

38087009278

7415061189

19167

4

2734920

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

79

Nguyễn Phúc Hưng

12-01-87

281343852

9107001160

19168

3

3535500

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

80

Bùi Thị Ngọc

26-07-91

225385430

5620830426

19169

3

2709240

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

81

Lê Thị Huyền

10-02-97

174785644

3822020938

19170

3

2857200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

82

Trần Thị Hợp

19-05-82

281212176

9106142682

19171

5

13400000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

83

Thạch Thị Si Phane

08-02-00

335010001

8422424035

19172

3

3290200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

84

Nguyễn Thị Duyến

25-03-93

34193000838

7411270340

19173

5

3170000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

85

Ngô Trung Lương

1980

281163772

203171849

19174

5

9000000

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Quyết định hưởng TCTN

86

Nguyễn Văn Hiệp

15-10-85

186079148

7408044256

 

3

2785200

03-04-20

Từ ngày 05/05/2020 đến ngày  07/05/2020

Trung tâm DVVL Bình Dương

Thông báo không được hưởng TCTN

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH