CHIA SẺ THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG, KẾT NỐI NGƯỜI LAO ĐỘNG QUAY LẠI THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 GIỮA TRUNG TÂM DVVL BẮC GIANG VỚI TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ DỊCH VỤ VIỆC LÀM VÀ TRUNG TÂM DVVL BÌNH DƯƠNG

Sáng ngày 11/11/2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Dương đã có buổi làm việc trực tuyến với Trung tâm quốc gia về Dịch vụ việc làm và Trung tâm Dịch vụ việc làm Bắc Giang về Chương trình phối hợp chia sẻ thông tin thị trường lao động, kết nối người lao động quay lại thị trường lao động giai đoạn 2021- 2025. Sau khi bàn bạc, thảo luận về mục đích, yêu cầu và các nội dung cần phối hợp trong thời gian tới. Lãnh đạo của các Trung tâm nói trên đã đi đến thống nhất 4 nội dung cần hợp tác đó là: công tác Tư vấn, giới thiệu việc làm; Bảo hiểm thất nghiệp; Thông tin thị trường lao động và Ứng dụng công nghệ thông tin.

  admin  /    12/11/2021  /    149  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH