Cơ hội việc làm cho sinh viên trong mối liên kết giữa Doanh nghiệp và Nhà trường

Các sinh viên sẽ có nhiều cơ hội tham quan thực tế tại các doanh nghiệp trước khi ra trường, hình thành tư duy kiến thức và kỹ năng cần phải có để khi ra trường sẽ được doanh nghiệp quan tâm và tuyển chọn....

  admin  /    28/04/2021  /    103  / 

© 2018 - Designed by TTDVVL Bình Dương

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH

TÌM VIỆC/TUYỂN DỤNG NHANH